Apie


Projekto „Mokslas verslui ir visuomenei“ pagrindiniai tikslai - pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje, populiarinti šiuolaikiškas technologijas ir inovacijas, ugdyti visuomenės, ypač jaunimo, kūrybiškumą.

Ne paslaptis, kad Lietuvoje ypatingai svarbia problema tampa menka mokslo ir verslo bendruomenių sąveika. Ankstesni tokios sąveikos instrumentai didele dalimi yra sunykę, o nauji, atitinkantys šiuolaikines komunikacines galimybes, menkai plėtojami. Dėl to nukenčia verslo imlumas mokslo naujovėms ir pačių mokslininkų orientacija, kokios mokslinės problemos verslui yra pačios aktualiausios ir kurių sprendimas gali ženkliai prisidėti prie spartesnės ekonomikos plėtros ir darbo našumo didinimo.
Trumpai susidariusią problemą galima apibūdinti taip: mokslo bendruomenė vis labiau tampa užsidariusi nuo verslo bendrijos, jos tikslai, sprendžiami uždaviniai ir jų reikšmė tampa vis sunkiau suprantami, o kaip pasekmė, susilaukia vis mažesnio palaikymo ir rėmimo, praktinio pritaikymo paieškų.

Šiuo projektu norima pratęsti sėkmingą mokslo žinių sklaidos, populiarinimo ir interaktyvaus bendravimo portalo mokslasplius.lt veiklą, ją orientuojant į Lietuvos verslo, pirmiausia inovatyvių smulkių ir vidutinių įmonių poreikius, paverčiant šį portalą efektyvia technologinių ir mokslo žinių sklaidos bei bendradarbiavimo, įskaitant ir tarptautinio, priemone. Tiesioginis verslo ir mokslo žmonių bendravimas ir keitimasis informacija panaudojant IT technologijas gali ir turi padėti spręsti sąveikos deficito problemą.

Projekte, be jau esančios medžiagos, atsiras šios dalys:

  • Mokslo ir technologijų, išradimų naujienos
  • Multimedija verslui
  • Kompiuterijos treniruotės
  • Kompiuterijos frazynas
  • Eksperimentai: koherentinės optikos modeliai
  • Ekonominiai, konkurencijos ir konfliktų bei verslo procesų modeliai
  • Technologiniai auditai žinioms imliam verslui
  • Darbo ir socialinių tyrimų instituto verslo ir mokslo sąveikos tyrimų rezultatai

Labai tikimės, kad projektas bus naudingas inovatyvioms (ar norinčioms tokiomis tapti) verslo įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms, siekiančioms ES paramos, mokslininkams ir tyrėjams, dėstytojams ir studentams, taip pat visiems, ieškantiems efektyvių mokslo ir verslo sąveikos būdų, kuriantiems ir naudojantiems naujas technologijas ar tiesiog besidomintiems inovacijomis, mokslo pažanga.

Sveiki atvykę!

Projekto numeris: VP2-1.4-ŪM-03-K-01-019