19b skyrius
Koherentinė populiacijos perkėla

Inicializacija

Inicializacinės ląstelės turi būti įvykdytos pirmiausia. Atsiradusiame dialogo lange paspaudus "Yes", jos bus  įvykdytos automatiškai.

Išjungiame pastabų generatorių, nes naudosime daug kintamųjų panašiais vardais.

In[1]:=

19b_skyrius_1.gif

Apibrėžiam  kompleksiškai sujungtinį dydį

In[2]:=

19b_skyrius_2.gif

Visuose piešiniuose naudosime tą patį užrašų stilių

In[3]:=

19b_skyrius_3.gif

In[4]:=

19b_skyrius_4.gif

Out[4]=

19b_skyrius_5.gif

In[5]:=

19b_skyrius_6.gif

Out[5]=

19b_skyrius_7.gif

3D paveikslai

Nubraižome koordinačių centre sferą  ir trimatę strėlę

In[6]:=

19b_skyrius_8.gif

Out[6]=

19b_skyrius_9.gif

Populiacijos perkėla: Evoliucija

Nubraižome 19.3 paveikslą.

In[7]:=

19b_skyrius_10.gif

In[8]:=

19b_skyrius_11.gif

Out[8]=

19b_skyrius_12.gif

In[9]:=

19b_skyrius_13.gif

Out[9]=

19b_skyrius_14.gif

Elektromagnetiniu lauku aprengto atomo dispersijos priklausomybė nuo išderinimo

In[10]:=

19b_skyrius_15.gif

Out[10]=

19b_skyrius_16.gif

In[11]:=

19b_skyrius_17.gif

Out[11]=

19b_skyrius_18.gif

Pabaigę uždarome branduolį

In[12]:=

19b_skyrius_19.gif

Spikey Created with Wolfram Mathematica 7.0 using Mark McClure Blog CSS, 2011-04-08