MOKSLASplius.lt

2L ir 3L sistemos

Tik keletas įdomiausių iš čia išvardytų elektroninių priedų

 1. KVANTINĖS MECHANIKOS POSTULATAI IR HILBERTO ERDVĖ
  1. Kvantinės mechanikos postulatai, paaiškinti Sterno ir Gerlacho eksperimentu
  2. Hilberto erdvė
  3. Tankio matrica uždaroms ir atviroms kvantinėms sistemoms
 2. DVIEJŲ LYGMENŲ MODELIAI
  1. Energijos lygmenys ir idealizacija
  2. Dvigubas kvantinis šulinys (pradžiagalas)
  3. Sukinys ir elektrinis dipolis
  4. Sukinio tranzistorius
  5. Harmoninis 2L sistemos žadinimas. Rabio osciliacijos
  6. Impulsinis 2L sistemos žadinimas. Blocho lygtys (pradžiatęsinysgalas)
  7. Maxwello ir Blocho lygtys (pradžiagalas)
  8. Kvantiniai aidai (pradžiagalas)
  9. 2L sistemų kvantinis valdymas
  10. Sąveika su kvantuotu lauku
  11. Rezonansinė fluorescencija
  12. Reliatyvistinis 2L modelis. Neutrino osciliacijos
 3. TRIJŲ LYGMENŲ MODELIAI
  1. 3L sistemų tipai ir optinės Blocho lygtys (pradžiatęsinys 1tęsinys 2galas)
  2. Koherencinis populiacijos įkalinimas (pradžiatęsinysgalas)
  3. Elektromagnetinio lauko indukuotas praskaidrėjimas (pradžiagalas)
  4. Koherentinė populiacijos perkėla (pradžiagalas)
  5. Beinversis lazeris (pradžiagalas)
  6. Trūkioji fluorescencija ir kvantiniai šuoliai (pradžiagalas)

yra realizuoti kaip interaktyvūs pilnaverčiai eksperimentai. Jie pateikiami apačioje. Jei norite atidaryti Mathematica sąsiuvinius jums bus reikalinga CDFPlayer programa.
Eksperimentai pateikiami pagal knygą "A. Dargys, A. Acus,"Dviejų ir trijų lygmenų atomai ir kvantinės sistemos kvantinėje mechanikoje",2011,Vilnius.

spausdinti