MOKSLASplius.lt

6. Dėstymas mažais dydžiais

Sprendžiant fizikos uždavinius kartais reikia gauti apytikslias formules, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie dydžiai yra maži.
Tokiu atveju gali praversti šios formulės:
$\displaystyle  \displaystyle\frac{1}{1\pm{\varepsilon}} = 1\mp{\varepsilon}+{\varepsilon}^2\ldots  $
$\displaystyle  {(1\pm\varepsilon)}^n=1\ {\pm}\ n\ \varepsilon+\displaystyle\frac{n\ (n-1)}{2}\ {\varepsilon}^2\ldots  $
$\displaystyle  \sqrt{1\pm\varepsilon}=1\pm\frac{1}{2}\ \varepsilon\ldots  $
$\displaystyle  sin\varepsilon\approx\varepsilon\ldots  $
$\displaystyle  cos\varepsilon\approx1-\frac{1}{2}\ {\varepsilon}^2\ldots  $

spausdinti