MOKSLASplius.lt

Algebrinių lygčių sprendimas

Paprastas pavyzdys: viena lygtis

MSPSessionVariable[dF,Directive[20]]
Lygtis
Kurio kintamojo atžvilgiu spręsti
Išsprendus supaprastinti rezultatą
Įvesta:

Atsakymas:

  

Lygtis nurodoma rašant dvigubą lygybės ženklą $  ==  $. Atsakyme pateikiami visi galimi sprendiniai. Pavyzdyje matome, kad lygtis turi du sprendinius užrašytus vidiniuose riestiniuose skliausteliuose.

Sudėtingesnis pavyzdys: lygčių sistema

Lygtys ir kintamieji rašomi tarp riestinių skliaustų, kiekvieną iš jų atskiriant kableliu.
Lygtys
Kurio kintamojo atžvilgiu spręsti
Išsprendus supaprastinti rezultatą
Įvesta:

Atsakymas:

  

Kiekviena vidinių riestinių skliaustelių grupė yra galimas sprendinys. Demonstruojamas pavyzdys turi du sprendinius. Objektas Root[ ] žymi lygties šaknį neišreiškiamą radikalais (tokio pavyzdžio vengėme).

Nustatymai

Čia galite pakeisti atsakymų šrifto dydį šiame puslapyje
Šrifto dydis:

  

spausdinti