MOKSLASplius.lt

Algebrinių lygčių sprendimas

Paprastas pavyzdys: viena lygtis

MSPSessionVariable[dF,Directive[20]]
Klaida
Lygtis nurodoma rašant dvigubą lygybės ženklą $  ==  $. Atsakyme pateikiami visi galimi sprendiniai. Pavyzdyje matome, kad lygtis turi du sprendinius užrašytus vidiniuose riestiniuose skliausteliuose.

Sudėtingesnis pavyzdys: lygčių sistema

Lygtys ir kintamieji rašomi tarp riestinių skliaustų, kiekvieną iš jų atskiriant kableliu.
Klaida
Kiekviena vidinių riestinių skliaustelių grupė yra galimas sprendinys. Demonstruojamas pavyzdys turi du sprendinius. Objektas Root[ ] žymi lygties šaknį neišreiškiamą radikalais (tokio pavyzdžio vengėme).

Nustatymai

Čia galite pakeisti atsakymų šrifto dydį šiame puslapyje
Klaida
spausdinti