MOKSLASplius.lt

Astronomija

Įvairūs su astronomija susiję uždaviniai. Jų trumpi aprašai:

  • Čia galite susipažinti su visų žvaigždynų kontūrais.
  • Šiame kompiuteriniame modelyje trys nedideli vienodos masės palydovai skirtingais greičiais ir kiek besiskiriančiomis kryptimis atskrieja prie masyvaus kūno, kuris juos pagauna savo gravitaciniu lauku. Palydovai ima skrieti apie šį sunkų kūną elipsinėmis orbitomis, kurių viename židinyje yra sunkusis kūnas.
  • Kompiuterinis modelis iliustruoja apibendrintą pirmąjį Keplerio dėsnį, nusakantį dviejų kūnų judėjimą gravitacijos lauke.
  • Dvinarės žvaigždžių sistemos nėra retas reiškinys kosmose. Tokios žvaigždės skrieja viena apie kitą, veikdamos viena kitą savo gravitacijos laukais, apie bendrą masės centrą, kuris yra jų trajektorijos viduje. Abu kūnai skrieja pagal Keplerio dėsnius, jų orbitos yra elipsės formos.
spausdinti