MOKSLASplius.lt

Dangaus kūnų sistemos su trimis palydovais modelis

Šiame kompiuteriniame modelyje trys nedideli vienodos masės palydovai skirtingais greičiais ir kiek besiskiriančiomis kryptimis atskrieja prie masyvaus kūno, kuris juos pagauna savo gravitaciniu lauku. Palydovai ima skrieti apie šį sunkų kūną elipsinėmis orbitomis, kurių viename židinyje yra sunkusis kūnas.
Šį palydovų judėjimą aprašo Keplerio dėsniai.

Atkreipkite dėmesį, kaip skirtingose orbitos vietose skiriasi palydovų greičiai – kuo arčiau sunkaus kūno, tuo jų greitis didesnis. Skiriasi ir palydovų periodai – jų apskriejimo apie centrinį kūnai laikai. Panašiai skrieja ir planetos Saulės sistemoje bei Mėnulis apie Žemę.

Palydovai, priartėję prie savo planetos, yra tarsi išsviedžiami iš laidynės ir jų greitis padidėja. Šis efektas yra naudojamas ir kosminių zondų kursams keisti bei juos įgreitinti.

 • Kompiuterinis modelis - trijų palydovų judėjimas apie masyvų kūną.


 • Pamėginkite smarkiai sumažinti kūno, apie kurį sukasi palydovai, masę – sistema taps nebestabili ir palydovai išlėkios kas sau, skriedami savo orbitos liestine ir pastoviu greičiu, tokiu, kuris buvo tuo metu, kuomet išnyko masyviojo kūno trauka.

  Modelyje visi kūnai laikomi materialiais taškais ir neatsižvelgiama į galimus jų susidūrimus.



  Nuorodos:

 • Astronomijos pagrindai
 • Keplerio dėsniai
 • Astronautas.lt: Saulės sistema
 • Wikipedija: Johanas Kepleris
 • spausdinti