MOKSLASplius.lt

Analizinis diferencialinių lygčių sprendimas

Paprastas pavyzdys: viena lygtis

MSPSessionVariable[dF,Directive[20]];
Lygtis
Priklausoma funkcija
Nepriklausomas kintamasis
Išsprendus supaprastinti rezultatą
Įvesta:

Atsakymas:

  

Lygtis nurodoma rašant dvigubą lygybės ženklą $  ==  $. Atsakyme pateikiami visi bendrieji sprendiniai. Jų skaičius lygus diferencialinės lygties eilei. Laisvąsias konstantas žymi raidės $ c_1,c_2,\ldots $.

Sudėtingesnis pavyzdys: lygtis dalinėmis išvestinėmis

Lygtys ir kintamieji rašomi tarp riestinių skliaustų, kiekvieną iš jų atskiriant kableliu.
Lygtys
Priklausomos funkcijos
Nepriklausomi kintamieji
Išsprendus supaprastinti rezultatą
Įvesta:

Atsakymas:

  

Kiekviena vidinių riestinių skliaustelių grupė yra galimas sprendinys.

Nustatymai

Čia galite pakeisti atsakymų šrifto dydį šiame puslapyje
Šrifto dydis:

  

spausdinti