MOKSLASplius.lt

Dujų ir skysčių savybės

Dujos ir skystis – skirtingos medžiagos būsenos, bet jos turi ir panašių savybių, kurias lemia jų abiejų takumas. Antai dujoms ir skysčiams galioja tas pats Bernulio dėsnis, kuris teigia:
Kuo didesnis yra srovės greitis, tuo mažesnis slėgis joje.

Tas dėsnis panaudojamas vandens purkštuve bei automobilio karbiuratoriuje benzinui į cilindrą įpurkšti. Dėl to stiprus vėjas nukelia pastatų stogus.

Abiem medžiagos būsenoms galioja ir Paskalio dėsnis:
Skysčiai ir dujos perduoda išorinį slėgį visomis kryptimis vienodai.

Tie du dėsniai atrodo gana aiškūs, bet verta pasitikrinti, ar gerai juos suprantate, mėgindami paaiškinti du toliau pateiktus bandymus.

spausdinti