MOKSLASplius.lt

Fizikinės konstantos

Fundamentalių fizikos konstantų vertės nurodytos laikantis 2002 m. rekomendacijų.
Skaičiai skliausteliuose nurodo standartinį nuokrypį dviejų paskutinių reikšminių ženklų.
$ \\ $
$ \\ $

Šviesos greitis vakuume (tiksliai)

$\displaystyle  c=299\ 792\ 458 \ m/s $

Magnetinė konstanta (tiksliai)

$\displaystyle  {\mu_0}= 4\pi\cdot{10^{-7}}\approx 1,257\cdot{10^{-6}} \  H/m  $

Elektrinė konstanta

$\displaystyle  {\epsilon_0}= 1/\mu_0c^2\approx 8,854\ 187\ 817\cdot{10^{-12}\rm}\ {C^2}/{N\cdot{m^2}} $

Gravitacijos konstanta

$\displaystyle  G= 6,6742(10)\cdot10^{-11} \ N\cdot{m^2}/{kg^2} $

Planko konstanta

$\displaystyle  h= 6,626\ 0693(11)\cdot10^{-34} \  J\cdot{s} $

Mažoji Planko konstanta

$\displaystyle   {\hbar}=h/2\pi=1,054\ 571\ 68(18)\cdot10^{-34} \ J\cdot{s} $

Elementarusis elektros krūvis

$\displaystyle  e= 1,602\ 176\ 53(14)\cdot10^{-19} \ C  $

Boro magnetonas

$\displaystyle  {\mu_B}= e{\hbar}/2m_e= 927,400\ 949(80)\cdot10^{-26}\ J/T $

Smulkiosios struktūros konstanta

$\displaystyle  \alpha=e^2/4\pi{\epsilon_0}{\hbar}c= 7,297\ 352\ 568(24)\cdot10^{-3} $

Atvirkštinė smulkiosios struktūros konstanta

$\displaystyle 1/{\alpha}= 137,035\ 999\ 11(46) $

Rydbergo konstanta

$\displaystyle  R{_\infty}=\alpha^2{m_e}c/2h=10\ 973\ 731,568\ 525(73)\  1/m $

Boro radiusas

$\displaystyle  {a_0}={\alpha}/4{\pi}R{_\infty}= 4{\pi}{\epsilon_0}{\hbar^2}/{m_e}e^2=0,529\ 177\ 2108(18)\cdot10^{-10} \  m $

Elektrono rimties masė

$\displaystyle  m_e= 9,109\ 3826(16)\cdot10^{-31} \  kg $

Elektrono rimties energija

$\displaystyle  m_e{c^2}= 0,510\ 998\ 918(44)\  MeV  $

Elektrono-miuono masių santykis

$\displaystyle  m_e/m_{\mu}= 4,836\ 331\ 67(13)\cdot10^{-3} $

Elektrono-protono masių santykis

$\displaystyle m_e/m_p=5,446\ 170\ 2173(25)\cdot10^{-4}  $

Elektrono krūvio ir masės dalmuo

$\displaystyle -e/m_e= -1,758\ 820\ 12(15)\cdot10^{11} \ C/kg  $

Komptono bangos ilgis

$\displaystyle  {\lambda_C}= h/{m_e}c =2,426\ 310\ 238(16)\cdot10^{-12} \ m  $

Klasikinis elektrono spindulys

$\displaystyle r_e= {\alpha^2}a_0 = 2,817\ 940\ 325(28)\cdot10^{-15}\  m  $

Miuono masė

$\displaystyle  m_{\mu} =0,113\ 428\ 9168(34)\cdot10^{-12}\  u $

Miuono-elektrono masių santykis

$\displaystyle  m_{\mu}/m_e= 206,768\ 2838(54)  $

Protono masė

$\displaystyle  m_p = 1,672\ 621\ 71(29)\cdot10^{-27} \  kg $

Protono rimties energija

$\displaystyle  m_p{c^2}=938,272\ 029(80)\  MeV $

Protono-elektrono masių santykis

$\displaystyle  m_p/m_e= 1\ 836,152\ 672\ 61(85) $

Neutrono masė

$\displaystyle  m_n =1,008\ 664\ 915\ 60(55)\  u $

Neutrono rimties energija

$\displaystyle  m_n{c^2}=939,565\ 360(81)\  MeV $

Neutrono-protono masių santykis

$\displaystyle  m_n/m_p=1,001\ 378\ 418\ 70(58)  $

Deuterono (deuterio branduolio) masė

$\displaystyle m_d =2,013\ 553\ 212\ 70(35)\  u $

Deuterono rimties energija

$\displaystyle   m_d{c^2}=1\ 875,612\ 82(16)\ MeV $

Deuterono-protono masių santykis

$\displaystyle  m_d/m_p= 1,999\ 007\ 500\ 82(41)  $

Alfa dalelės masė

$\displaystyle \ m_{\alpha} =4,001\ 506\ 179\ 149(56) \  u $

Alfa dalelės rimties energija

$\displaystyle m_{\alpha}{c^2}=3\ 727,379\ 17(32) \  MeV  $

Avogadro skaičius

$\displaystyle  N_A,L= 6,022\ 1415(10)\cdot10^{23} \  1/mol $

Atominės masės vienetas

$\displaystyle  m_u=\frac{1}{12} m(^{12}C)=1,660\ 538\ 86(28)\cdot10^{-27}\ kg $

Faradėjaus skaičius

$\displaystyle  F= N{_A}e = 96\ 485,3383(83) \ C/mol $

Universalioji dujų konstanta

$\displaystyle  R=8,314\ 472(15) \ J/ mol\cdot{K} $

Bolcmano konstanta

$\displaystyle  k=R/N_A =1,380\ 6505(24)\cdot10^{-23} \ J/K $

Bolcmano konstanta

$\displaystyle  k= 8,617\ 343(15)\cdot10^{-5} \  eV/K $

Idealiųjų dujų vieno molio tūris (T=273,15 K, p=101,325 kPA)

$\displaystyle  V_m = RT/p=22,413\ 996(39)\cdot10^{-3} \  m^3/mol $

Stefano-Bolcmano konstanta

$\displaystyle  {\sigma}={\pi^2}k^4/60{\hbar^3}c^2= 5,670\ 400(40)\cdot10^{-8} \  W/m^2\cdot{K^4 } $
spausdinti