MOKSLASplius.lt

Funkcijų braižymas (išreikštai užduotų)

Pavyzdys $ \mathrm{tg} (x) $.

Braižoma funkcija

$ x $ kinta nuo iki
Braižymo parinktys:

  

Braižymo parinktis Ticks->{{-Pi,-Pi/2,0,Pi/2,Pi},Automatic} nurodo, kad $ x $ ašies brūkšnelius reikia nurodyti $ \pi $ dalimis (patogu braižant trigonometrines funkcijas), o $ y $ ašies — automatiškai. Daugiau apie Ticks sintaksę parašyta Mathematica pagalbos sistemoje. Brėžiant tangento funkciją be parinkties Exclusions->{-Pi/2,Pi/2}, atsiras vertikalios linijos ties $ \pm \pi/2 $, nes Mathematica brėžinius piešia "nepakeldama rankos" nuo popieriaus. Jas reikia arba ignoruoti, arba pašalinti šia parinktimi.
spausdinti