MOKSLASplius.lt

Integralų apskaičiavimas

Neapibrėžtinis integralas $\displaystyle \int \frac{\sin (3 x)}{x}  \mathrm{d} x $.

MSPSessionVariable[dF,Directive[20]];
Integruojamoji išraiška
Integravimo kintamasis(ieji) riestiniuose skliaustuose
Po integravimo supaprastinti rezultatą
Rezultatų išvedimui naudoti ne tradicinę, o standartinę formą
Įvesta:

Atsakymas:

  Apibrėžtinis integralas $\displaystyle \int_0^\infty \int_1^3 \frac{\sin^3 (3 x)}{x\, y}  \mathrm{d} y\mathrm{d} x $

Integruojamas apibrėžtinis integralas $ x $ atžvilgiu nuo $ 0 $ iki $ \infty $, $ y $ atžvilgiu nuo $ 1 $ iki $ 3 $. Įvedimo laukas čia gali tęstis per kelias eilutes, tačiau įvedamą išraišką būtina rašyti tarp riestinių { } skliaustelių. Net jei integruojama vieno kintamojo atžvilgiu, integravimo kintamųjų ir jų rėžių laukellyje būtini išoriniai riestiniai skliaustai.
Integruojamoji išraiška
Integravimo kintamieji ir jų rėžiai
Po integravimo supaprastinti rezultatą
Rezultatų išvedimui naudoti ne tradicinę, o standartinę formą
Įvesta:

Atsakymas:

  

Kintamųjų sąrašo pabaigoje galima rašyti integravimo komandos parinktis (žr. Mathematica pagalbą). Pavyzdžiui GenerateConditions->False.Dėmesio simbolinis (ypač apibrėžtinių) integralų automatinis skaičiavimas kartais gali duoti neteisingus rezultatus. Todėl gautus analizinius rezultatus VISADA reikia patikrinti skaitiškai. Jei išraiškose yra raidiniai parametrai, tikrinant jiems galima suteikti bet kokias atsitiktines vertes.

Skaitinis integralas $\displaystyle \int_0^\infty \int_1^3 \frac{\sin^3 (3 x)}{x\, y}  \mathrm{d} y\mathrm{d} x $

Integruojamas apibrėžtinis integralas $ x $ atžvilgiu nuo $ 0 $ iki $ \infty $, $ y $ atžvilgiu nuo $ 1 $ iki $ 3 $. Įvedimo laukas čia gali tęstis per kelias eilutes, tačiau įvedamą išraišką būtina rašyti tarp riestinių { } skliaustelių. Net jei integruojama vieno kintamojo atžvilgiu, integravimo kintamųjų ir jų rėžių laukellyje būtini išoriniai riestiniai skliaustai.
Integruojamoji išraiška
Integravimo kintamieji ir jų rėžiai
Rezultatų išvedimui naudoti ne tradicinę, o įvedimo formą (daugiau skaitmenų)
Įvesta:

Atsakymas:

  

Kintamųjų sąrašo pabaigoje galima rašyti integravimo komandos parinktis (žr. Mathematica pagalbą).

Nustatymai

Čia galite pakeisti atsakymų šrifto dydį šiame puslapyje
Šrifto dydis:

  

spausdinti