MOKSLASplius.lt

Išraiškų diferencijavimas

Paprastas pavyzdys $\displaystyle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} x} \big( \mathrm{tg} (3 x) \big) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} x} \big(\mathrm{ctg} (3 x)\big) $.

MSPSessionVariable[dF,Directive[20]];
Diferencijuojamoji išraiška
Diferencijavimo kintamasis(ieji) riestiniuose skliaustuose
Po diferencijavimo supaprastinti rezultatą
Įvesta:

Atsakymas:

  

$ \sec x $ yra tas pats kas $ \frac{1}{\cos x} $ (sekanto funkcija), o $ \csc x =\frac{1}{\sin x} $ (kosekantas). Mokyklos programoje šios funkcijos dabar neminimos.

Sudėtingesnis pavyzdys $\displaystyle \frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}x^2\mathrm{d}y} \frac{4 y \sin^2 (3 x)}{x+y} $

Pagal $ x $ diferencijuojame du kartus, pagal $ y $ — vieną. Įvedimo laukas čia gali tęstis per kelias eilutes, tačiau įvedamą išraišką būtina rašyti tarp riestinių { } skliaustelių. Taip pat atkreipkite dėmesį į dvigubus riestinius skliaustelius kitamųjų lauke.
Diferencijuojamoji išraiška
Diferencijavimo kintamieji ir kiek kartų pagal kiekvieną kintamąjį diferencijuoti
Po diferencijavimo supaprastinti rezultatą
Įvesta:

Atsakymas:

  

Kintamųjų sąrašo pabaigoje galima rašyti diferencijavimo komandos parinktis (žr. Mathematica pagalbą).

Nustatymai

Čia galite pakeisti atsakymų šrifto dydį šiame puslapyje
Šrifto dydis:

  

spausdinti