MOKSLASplius.lt

Jėgos ir judėjimas

Judėjimas veikiant jėgai skirstomas į slenkamąjį ir sukamąjį (pastarajam skirtas tolesnis skyrelis). Atrodo, kas gali būti paprasčiau ir nuobodžiau už slenkamąjį judėjimą – kūnas lėčiau ar greičiau juda jėgos veikimo kryptimi. Tačiau jei kūnas nėra vientisas, o sudarytas iš kelių dalių arba jei jį veikia kelios jėgos, judėjimas gali būti neįprastas ir įdomus. Tai demonstruoja pateikiamas bandymas ir keli žaislai.

spausdinti