MOKSLASplius.lt

Kosminių kūnų orbitų trikdymai

Šiame kompiuteriniame modelyje stabilios dvinarės sistemos link atskrieja kitas dangaus kūnas, jo masė yra keliolika kartų mažesnė, nei besisukančių kūnų masė.
Kiekvieną kartą paleidus eksperimentą, šis kūnas atskrieja vis kitokia trajektorija, ir galima stebėti, kaip skirtingai jis sutrikdo dvinarę sistemą. Jo trajektorija brėžiama geltona linija dešiniame grafike.

Jeigu kūnas praskries gana toli, jo poveikis bus visai nežymus, dvinarės sistemos trajektorijos grafike pakitimų galima ir nepastebėti.

Tačiau jei jis praskries arčiau, pamatysite, kad dvinarės sistemos trajektorijos ženkliai pasikeičia, šie du kūnai gali pradėti skrieti visiškai kitokiomis orbitomis.
Taip pat atskriejęs kūnas gali ir visai suardyti stabilią sistemą, arba net tiesiogiai susidurti su jos kūnais, o gali net išmušti vieną kūną ir pats tapti sistemos palydovu. Kai kuriais atvejais gali susidaryti ir nestabili trinarė sistema, kuri po kelių periodų išyra. Kiekvieną kartą paleidus eksperimentą iš naujo, rezultatai bus vis kitokie.

  • Kompiuterinis modelis - kosminių kūnų orbitų trikdymai.


  • Šis eksperimentas iliustruoja, kaip sudėtinga numatyti ir apskaičiuoti daugelio kūnų sistemos judėjimą bei jų orbitų trikdymus, nes jie priklauso nuo sudėtingos kūnų gravitacijos laukų sąveikos, nuo to, kokia yra dvinarės sistemos kūnų padėtis, kai prie jų priskrieja pašalinis kūnas.

    Eksperimente laikoma, kad kūnai susiduria elastiškai, tai yra kaip tamprūs rutuliai, ir jie yra matematiniai taškai.    Nuorodos:

  • Saulės sistemos kūnų orbitų trikdymai
  • Astronomijos pagrindai
  • spausdinti