MOKSLASplius.lt

Lorenzo atmosferos konvekcinių srautų modelis

Šis virtualus eksperimentas demonstruoja Edvardo Nortono Lorenzo, meteorologo ir Masačiūsetso universiteto profesoriaus, atmosferos modelį, sukurtą 1963 metais. Lorenzo diferencialinių lygčių sistema supaprastintai aprašo oro konvekcinių srautų judėjimą, jeigu atmosfera šyla iš apačios, nuo Žemės paviršiaus.
Lorenzo diferencialinių lygčių sistema, aprašanti konvekcinius srautus, yra tokia:

dx/dt =-s*x + s*y
dy/dt = -z*x + r*x – y
dz/dt = x*y – b*z

čia x – konvekcija, y – horizontalus temperatūros kitimas, z- vertikalus temperatūros kitimas, s, r, b – sistemos parametrai.

Pasirodė, kad tokia lygčių sistema aprašo ir deterministinį chaosą, procesą, labai smarkiai priklausantį nuo pradinių sąlygų – net joms pasikeitus labai nežymiai, tokios sistemos būklė po kiek laiko tampa nebenuspėjama; tai populiariai vadinama „drugelio reiškiniu“ , dar ir dėl to, kad kintamųjų priklausomybių grafikai tampa panašūs į du drugelio sparnus.

Literatūra:

  • Deterministic nonperiodic flow (Edward N. Lorentz)
  • Wikipedia
  • spausdinti