MOKSLASplius.lt

Masės centras

Mechanika atrodo esanti viena iš nuobodesnių fizikos dalių, tad kaip tik iš jos pateiksime daugiau įdomių bandymų.

Viena iš svarbių mechanikos sąvokų yra masės centras. Ją įvedė įžymus antikos fizikas Archimedas, tiesa, jis vadino tai svorio centru (tik vėliau fizikoje buvo atskirtos svorio ir masės sąvokos). Archimedas nustatė įvairių, taisyklingą geometrinę formą turinčių kūnų masės centrus.

Masės centras – tai ypatingas kūno taškas, apibūdinantis masės pasiskirstymą jame. Perpjovę kūną, toje vietoje nieko ypatinga nerasime, nes tai tik patogus vaizdinys, įgalinantis labai paprastai aprašyti kūnų pusiausvyrą ir judėjimą.

Lazdos masės centrą lengvai surandame sverdami gulsčią lazdą ant piršto: jei ji nekrinta – kairė ir dešinė pusės atsveria viena kitą, vadinasi, lazdos masės centras yra tiesiai virš piršto. Jei lazda vienodo storio, masės centras bus jos viduryje. Skritulio, rutulio ar kubo masės centras yra jo centre. Tačiau tas ypatingas taškas gali būti ir ne pačiame kūne, antai riestainio masės centras yra skylės viduryje.

Pasinaudodami masės centro sąvoka, dažnai galime kūnų slenkamąjį judėjimą nagrinėti nekreipdami dėmesio į jų formą, laikydami, kad visa masė yra sukoncentruota kūno masės centre. Žinodami tą centrą, galime pasakyti, ar jėgos veikiamas kūnas suksis ar tik slinks, – pastaruoju atveju jėga turi veikti išilgai tiesės, kuri eina per masės centrą.

Masės centras yra tiesiog stebuklingas raktas, įgalinantis spręsti kūnų pusiausvyros uždavinius. Nustatę, kur yra šis centras galime iš karto pasakyti, ar kūnas virs. Kuo žemiau yra jo masės centras, tuo būsena stabilesnė.

Tas masės centro savybes vaizdžiai iliustruoja toliau pateikiami bandymai.

spausdinti