MOKSLASplius.lt

Parametriškai užduotų funkcijų braižymas

Pavyzdys: plokščia kreivė

Kreives galima užduoti parametriškai. Pavyzdžiui, spindulio $ r=5 $ apskritimą parametriškai galima aprašyti tokia lygčių sistema $ \left\{ \begin{array}{l}x=\,5 \cos t \\y=\,5 \sin t\end{array}\right. $, kur $ t $ ir yra mūsų kreivę aprašantis parametras. Jį žymėkite raide $ t $.
$ x $ koordinatės parametrizacija
$ y $ koordinatės parametrizacija

Parametras $ t $ kinta nuo iki
Braižymo parinktys:

  Pavyzdys: erdvinė kreivė

Spiralę parametriškai galima aprašyti tokia lygčių sistema $ \left\{ \begin{array}{l}x=\,5 \cos t \\y=\,5 \sin t\\z=\, t\end{array}\right. $, kur $ t $ ir yra mūsų kreivę aprašantis parametras. Jį žymėkite raide $ t $.
$ x $ koordinatės parametrizacija
$ y $ koordinatės parametrizacija
$ z $ koordinatės parametrizacija

Parametras $ t $ kinta nuo iki
Braižymo parinktys:
"Gyvas" grafikas

  

Parinkčių laukelyje galima rašyti piešimo komandų parinktis (žr. Mathematica pagalbą).
spausdinti