MOKSLASplius.lt

Pirštais slystanti lazdelė

Pirštais slystanti lazdelė
Ant horizontaliai ištiestų dviejų rankų pirštų padėkime medinę lazdelę ir pirštus artinkime vieną prie kito. Lazdelė slenka ne vienu metu abiem pirštais, o pakaitom – vienu pirštu, po to kitu ir taip keletą kartų, kol pirštai visai suartėja. Tai nėra sunku paaiškinti prisiminus trinties jėgą ir pagrindinius ją aprašančius dėsnius:
Judėjimo trintis tuo didesnė, kuo stipriau kūnas slegia atramą.
Rimties trintis didesnė negu judėjimo trintis.

Nors ir stengiamės padėti lazdelę ant pirštų simetriškai, vis vien kažkuris jos galas slegia pirštą stipriau, tad lazdelės trintis į tą pirštą didesnė negu į antrąjį pirštą, ir ima judėti pirštas po pastaruoju galu. Tačiau, jam slenkant, slėgis į tą pirštą didėja, nes ilgėja už piršto esanti lazdelės dalis ir pagaliau viršija kito piršto rimties trintį, tad ima slinkti lazdele kitas pirštas. Jei lazdelė nėra trumpa, tai kartojasi kelis kartus.

spausdinti