MOKSLASplius.lt

Skaitinis diferencialinių lygčių sprendimas

Paprastas pavyzdys: viena lygtis, vienas nepriklausomas kintamasis

MSPSessionVariable[dF,Directive[20]];
Eksponentinis skilimo dėsnis:
Lygtis kartu su kraštinėmis sąlygomis
Priklausoma funkcija
Nepriklausomas kintamasis kartu su jo kitimo ribomis
Braižymo parinktys:
Įvesta:

Atsakymas:

  

Lygtis nurodoma rašant dvigubą lygybės ženklą $  ==  $. Kraštinių sąlygų turi būti tiek, kokia lygties eilė. Aukštesnės eilės lygtims kraštinės sąlygos gali būti užduotos ir skirtinguose taškuose, tačiau tokiu atveju sprendinio programa gali ir nerasti.

Sudėtingesnis pavyzdys: kelios lygtys pilnomis išvestinėmis

Rosslerio atraktorius
Lygtys kartu su kraštinėmis sąlygomis
Priklausoma funkcija
Nepriklausomas kintamasis kartu su jo kitimo ribomis
Braižymo parinktys:
Trajektorijos, o ne sandų grafikas "Gyva" trajektorija 3D atveju
Įvesta:

Atsakymas:

  

Sudėtingas pavyzdys: lygtys dalinėmis išvestinėmis

Lygtys ir kintamieji rašomi tarp riestinių skliaustų, kiekvieną iš jų atskiriant kableliu.
Lygtys kartu su visomis kraštinėmis sąlygomis
Priklausomos funkcijos
Nepriklausomi kintamieji kartu su jų kitimo ribomis
NDSolve parinktys:
Braižymo parinktys:
Brėžti piešinį esant fiksuotoms kintamojo vertėms
"Gyvas" grafikas 3D atveju
Įvesta:

Atsakymas:

  

Kiekviena vidinių riestinių skliaustelių grupė yra galimas sprendinys.

Nebaigta (ilgiems skaičiaviavimamas, dar neveikia): Sudėtingas pavyzdys: lygtys dalinėmis išvestinėmis

Lygtys ir kintamieji rašomi tarp riestinių skliaustų, kiekvieną iš jų atskiriant kableliu.
Lygtys kartu su visomis kraštinėmis sąlygomis
Priklausomos funkcijos
Nepriklausomi kintamieji kartu su jų kitimo ribomis
NDSolve parinktys:
Braižymo parinktys:
Brėžti piešinį esant fiksuotoms kintamojo vertėms
"Gyvas" grafikas 3D atveju
Įvesta:

Atsakymas:

  

Kiekviena vidinių riestinių skliaustelių grupė yra galimas sprendinys.

Nustatymai

Čia galite pakeisti atsakymų šrifto dydį šiame puslapyje
Šrifto dydis:

  

spausdinti