MOKSLASplius.lt

Skaitinis diferencialinių lygčių sprendimas

Paprastas pavyzdys: viena lygtis, vienas nepriklausomas kintamasis

MSPSessionVariable[dF,Directive[20]];
Eksponentinis skilimo dėsnis:
Klaida
Lygtis nurodoma rašant dvigubą lygybės ženklą $  ==  $. Kraštinių sąlygų turi būti tiek, kokia lygties eilė. Aukštesnės eilės lygtims kraštinės sąlygos gali būti užduotos ir skirtinguose taškuose, tačiau tokiu atveju sprendinio programa gali ir nerasti.

Sudėtingesnis pavyzdys: kelios lygtys pilnomis išvestinėmis

Rosslerio atraktorius
Klaida

Sudėtingas pavyzdys: lygtys dalinėmis išvestinėmis

Lygtys ir kintamieji rašomi tarp riestinių skliaustų, kiekvieną iš jų atskiriant kableliu.
Klaida
Kiekviena vidinių riestinių skliaustelių grupė yra galimas sprendinys.

Nebaigta (ilgiems skaičiaviavimamas, dar neveikia): Sudėtingas pavyzdys: lygtys dalinėmis išvestinėmis

Lygtys ir kintamieji rašomi tarp riestinių skliaustų, kiekvieną iš jų atskiriant kableliu.
Klaida
Kiekviena vidinių riestinių skliaustelių grupė yra galimas sprendinys.

Nustatymai

Čia galite pakeisti atsakymų šrifto dydį šiame puslapyje
Klaida
spausdinti