MOKSLASplius.lt

Fizikiniai žaislai ir pan.

Sukimasis

Sukamasis judėjimas yra sudėtingesnis negu slenkamasis, tad dar įdomesnis. Jį sukelia dvi skirtingus kūno taškus veikiančios jėgos – jėgų dvejetas – arba viena jėga, veikianti kūną, kurio vienas taškas yra įtvirtintas.

daugiau | spausdinti

Šviesa ir spalvos

Šviesa – svarbiausias ir daugiausia informacijos teikiantis žmogui reiškinys. Akis – labai tobulas prietaisas, sugebantis teikti mums patikimą informaciją esant labai skirtingam apšviestumui. Tačiau tam tikromis neįprastomis sąlygomis ir akis klysta, tai panaudojama demonstruojant įvairias iliuzijas. Jų daug galima surasti internete, čia pateikiamas tik vienas neseniai sukurtas įdomus optinis žaislas.

Elektra ir magnetizmas

Kai kurie elektros ir magnetizmo reiškiniai žinomi nuo seno ir kėlė nuostabą. Magnetas buvo laikomas karališkuoju akmeniu ir jam priskiriamos ypatingos galios. XVIII a., išradus elektros mašiną ir kondensatorių, buvo rengiami vieši elektros bandymai, kurie sutraukdavo pilnas žmonių sales. Dabar elektros ir magnetizmo reiškiniai mūsų nebestebina. Tačiau išrandami nauji žaislai, kuriuose tų reiškinių savybės atsiskleidžia netikėtu būdu.

Dujų ir skysčių savybės

Dujos ir skystis – skirtingos medžiagos būsenos, bet jos turi ir panašių savybių, kurias lemia jų abiejų takumas. Antai dujoms ir skysčiams galioja tas pats Bernulio dėsnis, kuris teigia:
Kuo didesnis yra srovės greitis, tuo mažesnis slėgis joje.

Tas dėsnis panaudojamas vandens purkštuve bei automobilio karbiuratoriuje benzinui į cilindrą įpurkšti. Dėl to stiprus vėjas nukelia pastatų stogus.

Abiem medžiagos būsenoms galioja ir Paskalio dėsnis:
Skysčiai ir dujos perduoda išorinį slėgį visomis kryptimis vienodai.

Tie du dėsniai atrodo gana aiškūs, bet verta pasitikrinti, ar gerai juos suprantate, mėgindami paaiškinti du toliau pateiktus bandymus.

Jėgos ir judėjimas

Judėjimas veikiant jėgai skirstomas į slenkamąjį ir sukamąjį (pastarajam skirtas tolesnis skyrelis). Atrodo, kas gali būti paprasčiau ir nuobodžiau už slenkamąjį judėjimą – kūnas lėčiau ar greičiau juda jėgos veikimo kryptimi. Tačiau jei kūnas nėra vientisas, o sudarytas iš kelių dalių arba jei jį veikia kelios jėgos, judėjimas gali būti neįprastas ir įdomus. Tai demonstruoja pateikiamas bandymas ir keli žaislai.

Masės centras

Mechanika atrodo esanti viena iš nuobodesnių fizikos dalių, tad kaip tik iš jos pateiksime daugiau įdomių bandymų.

Viena iš svarbių mechanikos sąvokų yra masės centras. Ją įvedė įžymus antikos fizikas Archimedas, tiesa, jis vadino tai svorio centru (tik vėliau fizikoje buvo atskirtos svorio ir masės sąvokos). Archimedas nustatė įvairių, taisyklingą geometrinę formą turinčių kūnų masės centrus.

Masės centras – tai ypatingas kūno taškas, apibūdinantis masės pasiskirstymą jame. Perpjovę kūną, toje vietoje nieko ypatinga nerasime, nes tai tik patogus vaizdinys, įgalinantis labai paprastai aprašyti kūnų pusiausvyrą ir judėjimą.

daugiau
Syndicate content