MOKSLASplius.lt

Virtualūs eksperimentai

Taškinio krūvio judėjimas vienalyčiame lauke

Šiame eksperimente apskaičiuosime klasikines elektrono trajektorijas įvairių konfigūracijų elektromagnetiniuose laukuose. Praktikoje trajektorijas reikia žinoti, projektuojant elektroninius prietaisus, tokius kaip magnetroną, elektroninį mikroskopą, greitintuvą ir kitus. Išsprendę Lorentzo lygtį, parodysime, kad magnetinis laukas turi fokusuojančią savybę. Skyriaus pabaigoje suskaičiuosime elektrono trajektorijas nesutampančios krypties elektriniame ir magnetiniame laukuose. Tokia laukų konfigūracija dažnai sutinkama elektroniniuose prietaisuose.

Lorentzo lygtis

daugiau | spausdinti

Elektrinės grandinės

Pradėsime nuo paprastų kompiuterinių eksperimentų. Panaudoję Kirchhoffo dėsnius, panagrinėsime Wheatstone'o impedansų tiltelį, nuoseklųjį ir lygiagretųjį induktyvinį-talpuminį kontūrus, paaiškinsime, kas yra dažninė charakteristika. Pabaigoje susipažinsime su impedanso spektroskopija ir, atlikę kompiuterinį eksperimentą, gausime legiruoto puslaidininkio impedanso spektrogramą.

daugiau

Šviesos lūžio dėsnis Maupertuis principo požiūriu

Fizikos principai

Mokslas, aprėpdamas vis platesnes taikymo sritis, atskleidžia taisykles, kurioms paklūsta tiriamieji objektai. Šias taisykles ir jų rinkinius mes vadiname dėsniais, kurios fizikai dažniausiai apipavidalina matematinėmis formulėmis. Dėsniai apibendrina daugelį eksperimentinių faktų ir, kas svarbiausia, leidžia prognozuoti naujus faktus. Įvairiose fizikos srityse galioja savi, įvairaus bendrumo dėsniai. Dažnai juos pavyksta išvesti pasitelkiant tam tikrus principus, pavyzdžiui, mažiausio veikimo, didžiausios entropijos ar energijos tvermės. Principas (nuo lotynų kalbos principium = pirminis šaltinis, pagrindas) yra idėja, kuria

daugiau

Optika ir bangos

Čia pateikiami optikos bei bangų sklidimo eksperimentai. Jų trumpi aprašai:

  • Šviesa, eidama per dvi skaidrias terpes, turinčias skirtingus lūžio rodiklius, lūžta, tai yra pasikeičia jos sklidimo kryptis.
  • Daugelio skaidrių medžiagų šviesos lūžio rodiklis priklauso nuo bangos ilgio, todėl balta šviesa, turinti savyje įvairiausių ilgių bangų, gali būti išskaidyta į sudedamąsias dalis, pavyzdžiui, su stikline prizme.
daugiau

Kvantinė mechanika

Čia supažindinama su įvairiais kvantinės mechanikos eksperimentais. Jų trumpi aprašai:

  • Kvantų mechanikoje švytuoklės etalonas — tai kvantinis osciliatorius. Harmoninio (dar vadinamo tiesiniu) osciliatoriaus sprendinius galima rasti bet kuriame kvantų mechanikos vadovėlyje. Tokio osciliatoriaus potencinė energija nuo koordinatės priklauso kvadratiškai. Bendresnį, anharmoninio osciliatoriaus uždavinį, analiziškai pavyksta išspręsti esant tik tam tikrai anharmoninio nario formai. Išnagrinėsime abu uždavinius ir pakeliui susipažinsime su matematinėje fizikoje bene dažniausiai sutinkama funkcija — hipergeometrine funkcija.
daugiau

Elektra

Čia pateikiami virtualūs eksperimentai su elektrinėm grandinėmis, krūvio judėjimu elektriniuose ir magnetiniuose laukuose, .... Jų trumpi aprašai:

  • Panaudoję Kirchhoffo dėsnius, panagrinėsime Wheatstone'o impedansų tiltelį, nuoseklųjį ir lygiagretųjį induktyvinį-talpuminį kontūrus, paaiškinsime, kas yra dažninė charakteristika. Pabaigoje susipažinsime su impedanso spektroskopija ir, atlikę kompiuterinį eksperimentą, gausime legiruoto puslaidininkio impedanso spektrogramą.
  • Elektromagnetiniai virpesiai kondensatoriaus, indukcinės ritės ir varžos grandinėje
daugiau
Syndicate content