MOKSLASplius.lt

Žinynas

Pagrindiniai fizikos apibrėžimai ir dėsniai

Žemiau pateiktų žodinių apibrėžimų ir dėsnių matematines išraiškas galima rasti skyrelyje "Pagrindinės fizikos formulės".

Fizikinės konstantos

Fundamentalių fizikos konstantų vertės nurodytos laikantis 2002 m. rekomendacijų.
Skaičiai skliausteliuose nurodo standartinį nuokrypį dviejų paskutinių reikšminių ženklų.
$ \\ $
$ \\ $

Šviesos greitis vakuume (tiksliai)

$\displaystyle  c=299\ 792\ 458 \ m/s $

Magnetinė konstanta (tiksliai)

$\displaystyle  {\mu_0}= 4\pi\cdot{10^{-7}}\approx 1,257\cdot{10^{-6}} \  H/m  $

Elektrinė konstanta

$\displaystyle  {\epsilon_0}= 1/\mu_0c^2\approx 8,854\ 187\ 817\cdot{10^{-12}\rm}\ {C^2}/{N\cdot{m^2}} $

Gravitacijos konstanta

$\displaystyle  G= 6,6742(10)\cdot10^{-11} \ N\cdot{m^2}/{kg^2} $

Planko konstanta

$\displaystyle  h= 6,626\ 0693(11)\cdot10^{-34} \  J\cdot{s} $

daugiau

Pagrindinės matematikos formulės

Dažniausiai fizikos uždaviniuose naudojamos matematikos formulės.

Syndicate content