j1.gif - 2682 Bytes

Dviejų Vytautų Sirvydžių jubiliejus

Prof. habil. dr. Pranas Buckus

1985 m. kovo 5 d. Vilniaus pedagoginis institutas (dabar universitetas) minėjo žemės ūkio mokslų daktaro Vytauto Sirvydžio 50-metį. Iškilmių metu vienas iš svečių pasveikino jubiliatą su Lietuvos nusipelnusio mokslo veikėjo garbės vardu, nors tą dieną paskelbtas vyriausybinis apdovanojimas buvo skirtas kitam Vytautui Sirvydžiui – medicinos mokslų daktarui, gimusiam tais pačiais metais, tą patį mėnesį ir tą pačią dieną. Matyt, tai retas atvejis mokslo istorijoje.

1998 m. kardiologas V. Sirvydis tapo Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu, o agrobiologas V. Sirvydis – nariu korespondentu. Tada spaudoje buvo paskelbta, kad kiekvienas iš jų turi dar ir antrą skirtingą vardą. Pirmasis – kardiologas – yra dar ir Jonas, o antrasis – agrobiologas – Konstantinas. Kardiologo Vytauto Sirvydžio, plačiai žinomo gydytojo ir mokslininko, veikla yra skirta širdies ir kraujagyslių praktinei chirurgijai plėtoti Lietuvoje bei šios medicinos srities mokslo problemoms tirti. Pastaraisiais metais jis ypač daug dėmesio skiria širdies ir plaučių transplantacijai, sudėtingų įgimtų širdies ydų gydymo naujovėms, šiuolaikinėms koreguojamosioms operacijoms.

Agrobiologo Vytauto Konstantino Sirvydžio mokslinės veiklos sritis – paukštininkystė, žemės ūkio gyvulių ir paukščių mityba, enzimų ir kitų biologiškai aktyvių medžiagų panaudojimas gyvulininkystėje ir paukštininkystėje. Jis yra sukūręs fermentinių preparatų naudojimo, gyvulių ir paukščių mitybos tyrimo mokyklą, kuri pripažinta Lietuvoje ir užsienyje. Jo vadovaujamų mokslinio tyrimo darbų rezultatai sėkmingai diegiami Lietuvoje ir užsienyje.

2000 m. kovo 5 d. abu Lietuvos MA nariai, profesoriai, habilituoti daktarai Vytautai Sirvydžiai minės savo 65-erių metų jubiliejų. Sveikiname!