MOKSLO LIETUVA  Nr 2 (314) 2005 m. sausio 20 – vasario 2 d.

 

 

 

Mokslo populiarinimas:

svarbiausia – rasti ir papasakoti įdomią istoriją

 

 

2004 m. lapkritį Britų tarybos kvietimu Vilniuje lankėsi britų žurnalistai Kventinas Kuperis (Quentin Cooper) ir Mykas Rigulsfordas (Myc Riggulsford). Jie vedė seminarą apie mokslo populiarinimo svarbą.

Kventinas Kuperis yra BBC 4-osios radijo (BBC radio 4) programos žurnalistas ir populiarios Jungtinėje Karalystėje mokslo populiarinimo laidos Materialusis pasaulis (The Material World) autorius bei vedėjas. Jis taip pat veda ir prodiusuoja dokumentinę laidą Jungtis (Connect), skirtą mokslo ir technologijų laimėjimams, kalba apie jų įtaką mūsų gyvenimui. Rengia reportažus Discovery bei BBC Four televizijos kanalams. Rašo mokslo populiarinimo straipsnius ir šia tema veda diskusijas.

Britų spaudoje Kventinas Kuperis giriamas už tai, kad ir nuobodžiausią temą jis sugeba pateikti patraukliai, kalbėti apie viską, nuo pop muzikos iki astrofizikos.

Britų taryba Mokslo Lietuvai suteikė galimybę pakalbinti abu šiuos Didžiosios Britanijos mokslo populiarintojus. Šiame savaitraščio numeryje bendrausime su Kventinu Kuperiu.

Mokslas – tai ateities perspektyva

Gerbiamasis Kventinai Kuperi, kaip Jūs apibūdintumėte, kas svarbiausia mokslo populiarinimo veikloje?

Manau, kad svarbiausia suvokti, jog mokslas – tai nėra tema ar uždavinys, bet perspektyva, kuri mums padeda žvelgti į pasaulį. Aišku, dažnai mes manome, kad mokslas turi svarbesnes ir mažiau svarbias dalis, gal net periferinius, visai nesvarbius ar net kontraversiškus uždavinius. Tačiau, mano įsitikinimu, svarbiausia moksle yra tai, kad būtent jo raida ir lemia mūsų visų ateitį. Dėl to populiarinant mokslą vienas svarbiausių dalykų ir yra ateities perspektyva, kurią reikia perteikti žmonėms, gyvenantiems čia, dabar ir gyvensiantiems ateityje.

Ar vienodai suvokia mokslą jį darantis mokslininkas ir jį propaguojantis mokslo populiarintojas?

Ne, nevienodai. Galiu papildyti šį savo trumpą atsakymą. Ir mokslininko, ir mokslo populiarintojo veikloje yra bendrų sąlyčio taškų, bet jų interesai nėra tokie patys. Mokslininko mintis nukreipta į pamatinių tiesų paiešką, be to, mokslas yra labai preciziškas dalykas. Mokslo populiarintojas, mokslo tema rašantis žurnalistas pirmiausia savo dėmesį sutelkia esamajame laike ir turi įvertinti tas galimybes, kurios visuomenei aktualios būtent šiuo metu. Jo veikla aprėpia daug platesnį interesų lauką, negu tik konkretaus mokslininko poziciją ir mokslo padėtį, bet taip pat ir viso sociumo įtakas, tai kas žmonėms šiandien įdomu. Vadinasi, galime įvertinti mokslininko privalumus ir tai, kas šiandien galbūt kelia šiokių tokių abejonių.

Ar lengva populiarinti mokslą?

Tikriausiai turėčiau atsakyti, kad tai sunkus užsiėmimas, bet aš mėgstu šį darbą. Aišku, pasitaiko visokių sunkumų, kurie dažnai kyla iš to, kad mokslininkams sudėtinga aiškiai ir paprastai kalbėti apie savo uždavinius bei tyrimus, ypač jei tai nėra stulbinanti ir šokiruojanti informacija. Reikia surasti tas įdomias istorijas. Plačioji žiniasklaida, būdama tingi ir bodėdamasi ieškoti tokių istorijų, daug ką praleidžia „pro ausis“, o mano užduotis – atrasti ir papasakoti tuos dalykus. Antraip jie paprasčiausiai nepasieks visuomenės. Štai dėl ko aš šį savo darbą taip dievinu.

Anksčiau teko imti interviu iš kino „žvaigždžių“. Galiu pasakyti, kad tie pokalbiai dažniausiai vykdavo viešbučio kambaryje, dalyvaujant paprastai dar bent dešimčiai kitų žurnalistų. Šių pokalbių metu „žvaigždė“ prasitardavo, kad galvojanti pakeisti savo dietą, gal spėjo nusipirkti naują automobilį, o dabar ketina pirkti namą – jai atrodo, kad tai labai išskirtiniai įvykiai, turintys visus dominti. Plačioji žiniasklaida šiais nepaprastais dalykais labai džiaugiasi ir visokiais būdais mėgina sukelti visuomenės susidomėjimą.

Kalbėdamas su mokslininku dažnai patiriu, kad dirbdamas savo srityje unikalų darbą jis turi sukaupęs unikalių žinių, ir aš, ko gero, esu pirmas žmogus, kuris jį kalbina. Tai jam išties unikali galimybė perteikti savo žinias.

Jūs pasakėte, kad stengiatės perteikti mokslo žinias ar žinią apie mokslininko darbą kaip įdomią, patrauklią istoriją. Kai kurie literatai, net literatūros „grandai“, literato darbą supranta kaip sugebėjimą parašyti įdomią istoriją. Ar išties panašus literato ir mokslo populiarintojo darbas?

Man atrodo, kad tai labai panašūs darbai. Dažnai tuo įsitikinu rašydamas apie mokslą – tarytum rašyčiau pagal romano struktūrą. Nesvarbu, ar tai kelionių nuotykiai, naujų teritorijų užkariavimo istorija, pagaliau moksle dirbančių žmonių prasimanytas naujas užsiėmimas, rašant būtina galvoti apie „auditoriją“, kad ji ta istorija susidomėtų ir skaitytų nesibodėdama.

Literatūros agentūrų darbuotojai neretai į mane kreipiasi siūlydami parašyti knygą apie vieną ar kitą dalyką, nes jiems patinka mano rašymo stilius. Jiems visai nesvarbu, ar tai bus fantastinis veikalas, o gal pasakojimas apie tikrus įvykius.

Skaitytojo teisė rinktis

Jūs nevartojate sąvokos „idėjų istorija“, „idėjų drama“. Ar nemanote, kad populiarinant mokslą bene svarbiausia perteikti dramatišką idėjų gyvenimą?

Iš tiesų reikėtų galvoti apie tai, ką kiekvienas skaitytojas sugebės pasiimti iš to rašinio. Štai pavyzdys. Galimas daiktas, esate V. Šekspyro kūrybos tyrinėtojas ir skaitydamas jo tekstus manote, kad štai V. Šekspyras yra gavęs klasikinį išsilavinimą, savo kūriniuose užsimena apie labai sudėtingus dalykus, išveda paraleles, pateikia literatūrinius motyvus ir t. t. Tačiau skaitydami V. Šekspyro kūrinius galime skaityti ir visai kitomis akimis, taip, kaip šio dramaturgo veikalus 1650 m. suvokė bent kiek prakutęs valstietis. Tada skaitant ar žiūrint pjesę jums kils kitų minčių.

Tas pats ir dėl mokslinės žurnalistikos. Vienas jos siekių – būti populiariai. Vadinasi, rašant negalima orientuotis į menkiausio išsilavinimo skaitytoją. Svarbu galvoti apie tai, kad kiekviename tekste, kaip ir geroje grožinėje literatūroje, priklausomai nuo savo išsilavinimo ir pomėgių skaitytojas galėtų atsirinkti, kas jam įdomu. Vienam bus įdomu, kaip suręstas pats pasakojimas, kitam – kokiu žodynu naudotasi, o trečiam gal labiausiai rūpės aliuzinė kalba. Kiekvienas skaitytojas turi teisę pats pasirinkti, kuriuo taku jam eiti per jūsų pasakojimą.

Raganos šėlsta ir Jungtinėje Karalystėje

Tikriausiai sutiksite, kad Didžiosios Britanijos skaitytojas ir Lietuvos skaitytojas nėra toks pat. Ko gero, Didžiojoje Britanijoje labiau rūpinamasi mokslo populiarinimu. Skaitant Lietuvos spaudą ar žiūrint televiziją kartais gali atrodyti, kad mokslo populiarinimas gerokai nusileidžia tiesiog įkyriam horoskopų ir ekstrasensų propagavimui. Gal niekada dar nebuvo tiek burtautojų ir ateities spėjėjų kaip mūsų laikų Lietuvoje.

Iš tiesų padėtis Jungtinėje Karalystėje skiriasi, tačiau labai dramatiško skirtumo nuo Lietuvos nematau. Didžiojoje Britanijoje taip pat gyvuoja visi tie paramokslai, daugybė leidinių, radijo ir televizijos laidų propaguoja parapsichologijos dalykus, vaiduoklius ir kitokius paramokslinius dalykus. Šiuo atveju ir mano užduotis nėra ateiti ir pareikšti, kad štai mes atvykome iš Jungtinės Karalystės ir dabar mokysime lietuvius daryti taip ar kitaip. Mūsų užduotis visiškai kita. Pirmiausia aš neatstovauju Didžiajai Britanijai, aš esu aš, o Didžioji Britanija yra nepalyginamai didesnė. Vienintelis dalykas, kurį atvykęs į Vilnių galiu pasakyti: Aš darau taip; mūsų šalyje įprasta daryti štai taip. Štai kokių rezultatų taip darydami mes pasiekiame.

Mūsų siekis ir yra pasidalyti įgūdžiais, išklausyti apie Lietuvos žmonių patirtį. Suradus sąlyčio taškus, ilgainiui gal mums pavyks mokslo populiarinimo srityje dirbti ranka rankon.

Skirtumas tarp mokslo ir mokslo propagavimo

Mokslas – sudėtingas dalykas, ir norint jį suprantamai išdėstyti, tenka daug ką paprastinti. Kiek įmanomas toks paprastinimas? Kiek jis leistinas?

Čia buvo keletas klausimų, ir pamėginsiu į juos atsakyti vienu ypu. Turiu pripažinti, kad tikrai supaprastinu daug mokslo dalykų, apie kuriuos stengiuosi papasakoti savo skaitytojams. Skirtumas tarp mokslo ir žurnalistikos šia prasme yra tas, kad mokslininkai nori turėti visada labai tvarkingą ir precizišką informaciją. O žurnalistas siekia, kad ta informacija būtų skaitoma ir suprantama.

Štai kad ir Stiveno Spylbergo (Steven Spielberg) filmas „Juros periodo parkas“. Kaip Jūs vertinate šį filmą: tai mokslinė, o gal ne visai mokslinė fantastika? Vis dėlto tai ir tam tikras mokslo populiarinimas, nors nuo moksliškumo filme nutolstama labai toli.

Man yra tekę kalbėtis su Stivenu Spylbergu, taip pat ir su Juros periodo parko romano autoriumi. Tokie filmai kuria fantastinę tikrovę, tačiau mums, mokslo populiarintojams, jie parengia auditoriją. Pamatęs panašų filmą mūsų skaitytojas ateina jau pažinęs „dalį istorijos“, savo sąmonėje turi susidaręs bent jau tam tikrą foną, pagrindines žinias, į kurias atsiremiant jau galima pradėti rašyti kitą istoriją, rodyti jam kelią, vesti už nosies, kur eiti toliau. Suprantama, skaitytojui nereikėtų aiškinti tokių dalykų, kad čia kalbama ir apie ekologinę bei etinę problematiką, klonavimo bei kitus dalykus. Šias žinias skaitytojas jau turi, tos idėjos jau tarsi tvyro ore.

Filmas Juros periodo parkas buvo geras stimulas užduoti ir kitus, gal gilesnius klausimus. Mintis, kad, jeigu pavyktų gauti seniai išmirusių dinozaurų DNR, gal pavyktų dinozaurus klonuoti ir juos išauginti, gana fantastiška.

Fantastiška, bet šiuolaikinis mokslas nepasako, kad iš principo tai būtų neįmanoma. Paliekama vilties galimybė.

Pratęsdamas šią temą norėčiau priminti neseniai Anglijoje, ko gero, ir Lietuvoje rodytą filmą Diena po rytojaus. Iš tiesų neįmanoma prognozuoti visų mokslo kelių ir numatyti visų galimų mokslo klaidų. Vis dėlto filmas Diena po rytojaus viešąją nuomonę ir bendrą supratimą apie pramonės įtaką Žemės klimato kaitai paveikė daug stipriau, nei šimtai rimtų straipsnių moksliniuose ar mokslo populiarinimo žurnaluose.

Neseniai man dar tekdavo vesti vadinamąją Mokslo kavinę. Ten žmonės susirenka išgerti kavos, pakalbėti, o ekrane tiesiogiai vedama mokslinė diskusija. Vyko pokalbis su vienu žymiu matematiku. Kai vėliau paklausiau auditorijos, kodėl jie atėjo į šią diskusiją, nejau jiems rūpi matematika, tai daugelis atsakė, kad atėjo, nes matė Holivudo filmą apie matematikus: tai Nuostabus protas (A Beautiful Mind) ir Gerasis Vilis Hantingas (Good Will Hunting). Taip per Holivudą visuomenėje kyla susidomėjimas matematika ir matematikais, o mes galime ta tema diskutuoti.

Mokslas ir menas gali sudaryti gerą sąjungą, nes taip galima susieti racionalų mąstymą ir jausmus, emocijas.

Toks bendradarbiavimas būtinas. Tačiau jeigu mes į problemą pažvelgtume iš auditorijos ir skaitytojų perspektyvos, tai reikėtų turėti mintyje, kad žmonės neperka laikraščio manydami: Štai dabar norėčiau pasiskaityti apie mokslą. Arba apie meną. Skaitytojai tiesiog ieško įdomių istorijų, pasakojimų. Ar tai bus apie mokslą, ar apie meną, o gal apie sodininkystę, skaitytojui nėra svarbiausia. Jei straipsnis bus įdomus, ras savo skaitytoją.

Bus daugiau

Kalbėjosi Gediminas Zemlickas

 

 

 

Komentarai