MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/03/20

Kultūros, filosofijos ir meno institutas

skelbia konkursą išvardijamoms etatinėms mokslo darbuotojų pareigoms užimti.

Vyriausiojo mokslo darbuotojo Lietuvos bažnyčių dailės tyrimams atlikti – 1 etatas.
Vyriausiojo mokslo darbuotojo filosofinių etikos problemų tyrimams atlikti – 1 etatas.
Reikalavimai: habilituoto daktaro laipsnis arba atlikta habilitacijos procedūra.

Vyresniojo mokslo darbuotojo dabartinės filosofijos problemoms tirti – 1 etatas.
Vyresniojo mokslo darbuotojo lyginamosioms kultūrų studijoms atlikti – 4 etatai.
Reikalavimai: mokslo daktaro laipsnis, monografija, mokslinės publikacijos leidiniuose, įtrauktuose į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą duomenų bazių sąrašą.

Jaunesniojo mokslo darbuotojo filosofinių etikos problemų tyrimams atlikti – 1 etatas.
Reikalavimai: mokslo daktaro laipsnis, mokslinės publikacijos leidiniuose, įtrauktuose į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą duomenų bazių sąrašą.

Pretendentai konkursui turi pateikti:
· prašymą Instituto direktoriaus vardu;
· magistro ir mokslo laipsnio diplomų nuorašus;
· mokslo darbų sąrašą;
· charakteristiką-rekomendaciją;
· pranešimo seminare santrauką;
· kitą konkurso dalyviui svarbią informaciją.

Dokumentai pateikiami iki 2008 m. birželio 2 d. adresu: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Saltoniškių g. 58, 08105 Vilnius, 215 kab.
Telefonas pasiteirauti: (8 ~ 5) 275 1898. El. paštas: kfmi@kfmi.lt