MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/04/03

LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJOS GYVULININKYSTĖS INSTITUTAS

Skelbia viešą konkursą eiti pareigas:
Chemijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (1 vieta).Gyvūnų veisimo ir genetikos skyriuje – tyrėjo (2 vietos).

Pretendentai turi pateikti:
– prašymą dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
– užpildytą mokslo darbuotojo atestacinę anketą;
– aukštojo mokslo baigimo diplomo kopiją ir kvalifikacinio mokslo diplomo kopiją;
– gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
– mokslinių publikacijų sąrašą ir kopijas.

Informacija teikiama ir dokumentai priimami mėnesį nuo paskelbimo datos adresu:
LVA Gyvulininkystės institutas R. Žebenkos g. 12, 82317 Baisogala, Radviliškio r. Tel.: (8 ~ 422) 65383.


DirektoriusKuriamos naujos studijų programos


ES struktūrinių fondų lėšos skirtos ES-SF BPD 2.5 priemonės projektui
„Nanotechnologijų ir medžiagotyros centro studijų programai (NanoStudijos)“

Vilniaus universiteto (VU) Chemijos fakulteto magistrantai ir doktorantai tęsdami studijas VU greitai galės pasirinkti naujas studijų programas: Meno vertybių konservavimo ir Chemijos – medžiagotyros. Šiuo metu projekto vykdytojo VU Chemijos fakulteto ir projekto partnerio VU Imunologijos instituto darbuotojai rengia minėtų programų dalis. Projekto trukmė (2006 05 18 – 2008 05 30). Jo metu bus sukurti penki minėtų studijų programų moduliai, surengtos trys vasaros mokyklos bei organizuoti seminarai VU magistrantams ir doktorantams, taip pat VU darbuotojams, rengiantiems mokymo programas.

Be Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos nei VU Chemijos fakultete, nei VU Imunologijos institute nebūtų įmanoma sukurti prielaidų aukštesnės kvalifikacijos specialistams rengti pagal naujai sukurtas programas, nes tam nėra pakankamai finansinių išteklių.

Projektui Nanotechnologijų ir medžiagotyros centro studijų programa (NanoStudijos) įgyvendinti skirta ES SF BPD 2.5 priemonės paramos suma yra daugiau kaip 1,7 mln. litų. Įgyvendinant šį projektą sukurtos mokymo programos leis iš dalies patenkinti Lietuvos aukštųjų technologijų įmonių ir mokslinių institutų aukštos kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių poreikius. Sukurta Nanotechnologijų ir medžiagotyros centro studijų programa (NanoStudijos) bus vykdoma naudojant 1.5 projekto Nanotechnologijų ir medžiagotyros centras „NanoTechnas“ sukurtus produktus (laboratorijas, prestižines studijas, įrangą moksliniams tyrimams ir kt.).


Prof. Stasys Tautkus, projekto vadovas