MOKSLASplius.lt

VILNIAUS PEDAGOGINIAME UNIVERSITETE PEDAGOGAI DAINUOJA DUETUS

Anelė Girkontaitė

Kas atėjo, kas neatėjo, kam savo namai brangūs, o kai kas jais nesididžiuoja, kam šventė svarbi, o kai kam ir kolegos nerūpi… Tačiau Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) rektorius prof. Algirdas Gaižutis sveikino išskirtuosius ir visus likusius bendradarbius, linkėjo gerų, darbingų metų, nesileido į akademines ir kaip visada meniškas suvestines, bet davė gerą užtaisą artistams, kurie jau kelios dienos jaudinosi prieš koncertą. Rengėsi scenos ekrane demonstruoti savo vaikystės, paauglystės ir kitokias nuotraukas, fantazavo, kokiais puošniais apdarais dabinsis, visokiais žolelių nuovirais skalavo gerkles, užsislaptinę nuo kolegų ruošė staigmeną.Baigiamąją dainą „Sūpuoklėse“ (Funiculi, Funicula) dainavo visi scenoje pasirodę atlikėjai

Nuostabu! Tokie šūksniai palydėjo iš Aktų salės išeinančius artistus po šventinio universiteto dėstytojų ir viso personalo koncerto. Šį kartą scenoje buvo ne kokia kviestinė dama, bet savi menininkai. Kiek daug, pasirodo, mūsų pedagoginiame universitete kūrybingų žmonių! Ir kas galėjo pamanyti, kad po rimčiausios profesorės šydu slepiasi dainininkė Marija Barkauskaitė! Su profesionaliu dainininku ir režisieriumi Socialinės komunikacijos instituto dėstytoju dr. Egidijumi Mažintu ji atliko Frenko Sinatros duetą Klajūnai naktyje, o su Muzikos katedros dėstytoja doc. dr. Rasa Kirliauskiene – Miko Vaitkevičiaus dainą Laumės juosta.

Kastytį Barisą kaip muzikantą pažįsta visi, tačiau kokią Cerliną atsivedė šis „Don Žuanas“! Tai žavi, puikiai dainuojanti Socialinio komunikacijos instituto (SKI) ir Mykolo Romerio universiteto dėstytoja dr. Ieva Kuginytė-Arlauskienė.

Įdomu, kiek valandų namuose dainos posmais mylį prisipažino du nuostabūs duetai: dainininkė Zita Grigienė ir prof. Romualdas Grigas bei dr. Jolanta Kisielytė-Sadauskienė ir doc. dr. Kazys Sadauskas? Scena profesūrai – ne juokas… Tačiau kartais verta pabūti koncertuojančių žmonų kailyje.

Paslėptą muzikalumą šį kartą parodė Mykolo Romerio universiteto dėstytojas doc. dr. Vytautas Dumbliauskas, įvairiais ritminiais mušamaisiais pritaręs populiarių dainų temomis atliktai puikiai Vytauto Barkausko improvizacijai. Griaudėjo ovacijos.

VPU Muzikos katedros doc. dr. Vida Palubinskienė griežė armonika, smuikavo Aušra Staponkutė, šauniai dainavo doc. dr. Sigita Montvilaitė ir bernaitis Rolandas Skirelis.

Folkloro ansamblio Poringė meno vadovas Vladas Černiauskas ir Audronė Vakarinienė skambant gitarai pasidavė lyriškai nostalgijai, o Valdimantas Markevičius, nusitvėręs mikrofoną, staiga uždainavo… Demio Ruso (Demis Roussos) balsu, – Goodbye, my love, goodbye.

Dr. Antanas Kiveris kaip visada žavėjo gražiu savo balsu, jautriu ir artistišku bendravimu su partneriais. Su dr. E. Mažintu atliko improvizuotą Leporelio (Leporello) ariją – anei juokingą, anei „skanią“.

Solistams akompanavo fonogramos ir du grojikai – Socialinės komunikacijos instituto doc. dr. Rita Bieliauskienė ir Meno edukologijos instituto studentas Rolandas Skirelis. Koncertas baigėsi finaline Funikuli, Funikula ir visų susirinkusiųjų niūniuojama ekrane mirgančiais tekstais bei drauge su skambančia fonograma…

Rektorius akad. A. Gaižutis atlikėjus apdovanojo dovanomis, bučiniais ir nevystančio žavesio rožėmis. Geltonų skėčių pulkas bisavo.

Pirmasis veiksmas baigėsi. Pertraukoje – jauki antrojo aukšto atmosfera, pasilabinimai, nuotraukos. Kaip įprasta pedagoginio universiteto renginiuose tarp žiūrovų ir atlikėjų sukinėjosi nenuilstantis Juozas Romualdas Skomskis (pedagogas ir žurnalistas, Vilniaus pedagoginio universiteto savaitraščio Šviesa vyriausiasis redaktorius). VPU lituanistikos auklėtinis, baigęs studijas 1960 m., rašo ne vien kultūros, moralės klausimais, bet ir sėkmingai bendradarbiauja Moksle ir gyvenime, Ūkininko patarėjuje bei kitoje spaudoje, įdomiai ir turiningai rengia Vilniaus pedagoginio universiteto puslapius dienraštyje Respublika. Be to, J. R. Skomskis sėkmingai dirba kultūros paveldo valstybinėje komisijoje. Naujųjų informacinių technologijų dėstytojas Leonas Kleniauskas taip pat buvo žavus – filmavo, fotografavo, tikrino, naikino, vėl fotografavo: visus kolegas norėjo įamžinti žavingus. VPU dėstytojai – V. Černiauskas ir V. Markevičius puikiai traukė kapelinį repertuarą, sumuštinukus kramtančiųjų kojos pačios kilnojosi...

Antrasis veiksmas – trečiojo aukšto fojė. Nuostabus šokėjas anglų filologijos vedėjas doc. dr. Linas Selmistraitis knygose ir studentų ataskaitiniuose darbuose „užsikasusius“ dėstytojus išjudino, mokė šokti valsą, rumbą, sambą, čia čia čia… Entuziastingiausieji kitą dieną kojas pakabinti norėję…

Tai puikus koncertinis pasilabinimas, nepretendavęs į meno aukštumas, bet parodęs mūsų pedagogų kūrybines galias! Kūrybingų metų ir auditorijose!

 


Nuotraukoje:

 

Baigiamąją dainą „Sūpuoklėse“ (Funiculi, Funicula) dainavo visi scenoje pasirodę atlikėjai