MOKSLASplius.lt

NACIONALINĖS PAŽANGOS PREMIJOS komitetas kandidatus premijoms vertins pagal Nobelio premijos modelį

NACIONALINĖS PAŽANGOS PREMIJOS komitetas kandidatus premijoms vertins pagal Nobelio premijos modelį

Baigėsi terminas pateikti darbus 2008 m. NACIONALINĖS PAŽANGOS PREMIJOS (NPP) apdovanojimams. Vilniaus universiteto Senato salėje vykusiame NPP komiteto posėdyje atlikta pirminė paraiškų į premijas studija, aptarti nauji komiteto darbo principai, nuspręsta, kokie nepriklausomi ekspertai bus pakviesti išsamiam darbų vertinimui.

Orientuodamasis į Nobelio premijos darbo principus, šiemet NPP komitetas iš esmės keičia darbų vertinimo ir premijavimą tvarką. NPP komitete nuspręsta, jog pretendentai į premijas ir jų pateikta medžiaga bus konfidenciali. Visų komiteto narių pasirašytos konfidencialumo ir nešališkumo sutartys įpareigoja „saugoti bet kokias su Nacionalinės pažangos premijos kandidatais į premijas ir premijų laureatais susijusias paslaptis ir konfidencialią informaciją, neaptarinėti ir neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims.“

„Dvejų metų premijų teikimo patirtis parodė, kad vieša kandidatų nuopelnų aptarinėjimo ir vertinimo procedūra neskatina aukščiausio lygio šalies mokslininkų, verslininkų ar kultūros veikėjų kandidatuoti. Pavyzdžiui, sužinoti Nobelio premijų kandidatus galima praėjus mažiausiai 50 metų po apdovanojimų,“ – teigė NPP komiteto kancleris prof. habil. dr. Juozas Vaitkus.

NACIONALINĖS PAŽANGOS PREMIJOS 2008 m. laureatai bus paskelbti gegužės 18 d. vyksiančioje iškilmingos apdovanojimų ceremonijoje, kurią tiesiogiai transliuos LNK televizija. Iki šiol, prieš paskelbiant premijų laureatus, viešai buvo pristatoma po tris nominantus į kiekvieną premiją. Šiemet NACIONALINĖS PAŽANGOS PREMIJOS apdovanojimų ceremonijoje tikimasi sulaukti svarbių svečių iš Nobelio premijos organizacinio komiteto.

Atnaujinta ir NACIONALINĖS PAŽANGOS PREMIJOS komiteto sudėtis. Į komitetą pakviesti iš viso 6 nauji nariai, tarp jų du NACIONALINĖS PAŽANGOS PREMIJOS laureatai: 2007 m. Kultūros pažangos premijos laureatas solistas prof. Virgilijus Kęstutis Noreika bei Partnerystės pažangos premijos laureatas UAB Ekspla generalinis direktorius Kęstutis Jasiūnas. Prie NPP komiteto naujai taip pat prisidėjo akademikas prof. habil. dr. Ramutis Petras Bansevičius, prof. habil. dr. Domas Kaunas, prof. dr. Mečislovas Rondomanskas bei dr. Aušra Abraitienė. Iš viso komitetą sudaro 14 narių: 8 mokslo, 4 verslo ir 2 kultūros autoritetai.

Mokslo pažangos premija, kaip ir kasmet, bus skirta mokslininkams ar jų grupėms už mokslo ir Lietuvos intelektinio potencialo plėtojimą bei vertingas inovacijas. Partnerystės pažangos premija apdovanos už indėlį į mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimą bei šalies konkurencingumo didinimą, diegiant praktikoje pažangiausiais technologijas ir naujoves. Kultūros pažangos premija bus skiriama už pasaulinės patirties ir savo talento sklaidą ugdant Lietuvos ateities kartas visose kultūros raiškos formose.

Šiemet NACIONALINĖS PA-ŽANGOS PREMIJOS apdovanojimai organizuojami jau trečią kartą. Šios premijos iniciatoriai: Vilniaus universitetas, LNK ir Hansabankas. Premijų mecenatas – koncernas MG Baltic. Premijų teikėjai: AB Lietuvos draudimas ir leidykla Alma littera. Idėjos autorius – UAB Strateginių komunikacijų centras.


Edita Skaraitė


NACIONALINĖS PAŽANGOS PREMIJOS komitetas
kandidatus premijoms vertins pagal Nobelio premijos modelį


Baigėsi terminas pateikti darbus 2008 m. NACIONALINĖS PA-ŽANGOS PREMIJOS (NPP) apdovanojimams. Vilniaus universiteto Senato salėje vykusiame NPP komiteto posėdyje atlikta pirminė paraiškų į premijas studija, aptarti nauji komiteto darbo principai, nuspręsta, kokie nepriklausomi ekspertai bus pakviesti išsamiam darbų vertinimui.

Orientuodamasis į Nobelio premijos darbo principus, šiemet NPP komitetas iš esmės keičia darbų vertinimo ir premijavimą tvarką. NPP komitete nuspręsta, jog pretendentai į premijas ir jų pateikta medžiaga bus konfidenciali. Visų komiteto narių pasirašytos konfidencialumo ir nešališkumo sutartys įpareigoja „saugoti bet kokias su Nacionalinės pažangos premijos kandidatais į premijas ir premijų laureatais susijusias paslaptis ir konfidencialią informaciją, neaptarinėti ir neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims.“

„Dvejų metų premijų teikimo patirtis parodė, kad vieša kandidatų nuopelnų aptarinėjimo ir vertinimo procedūra neskatina aukščiausio lygio šalies mokslininkų, verslininkų ar kultūros veikėjų kandidatuoti. Pavyzdžiui, sužinoti Nobelio premijų kandidatus galima praėjus mažiausiai 50 metų po apdovanojimų,“ – teigė NPP komiteto kancleris prof. habil. dr. Juozas Vaitkus.

NACIONALINĖS PAŽANGOS PREMIJOS 2008 m. laureatai bus paskelbti gegužės 18 d. vyksiančioje iškilmingos apdovanojimų ceremonijoje, kurią tiesiogiai transliuos LNK televizija. Iki šiol, prieš paskelbiant premijų laureatus, viešai buvo pristatoma po tris nominantus į kiekvieną premiją. Šiemet NACIONALINĖS PAŽANGOS PREMIJOS apdovanojimų ceremonijoje tikimasi sulaukti svarbių svečių iš Nobelio premijos organizacinio komiteto.

Atnaujinta ir NACIONALINĖS PAŽANGOS PREMIJOS komiteto sudėtis. Į komitetą pakviesti iš viso 6 nauji nariai, tarp jų du NACIONALINĖS PAŽANGOS PREMIJOS laureatai: 2007 m. Kultūros pažangos premijos laureatas solistas prof. Virgilijus Kęstutis Noreika bei Partnerystės pažangos premijos laureatas UAB Ekspla generalinis direktorius Kęstutis Jasiūnas. Prie NPP komiteto naujai taip pat prisidėjo akademikas prof. habil. dr. Ramutis Petras Bansevičius, prof. habil. dr. Domas Kaunas, prof. dr. Mečislovas Rondomanskas bei dr. Aušra Abraitienė. Iš viso komitetą sudaro 14 narių: 8 mokslo, 4 verslo ir 2 kultūros autoritetai.

Mokslo pažangos premija, kaip ir kasmet, bus skirta mokslininkams ar jų grupėms už mokslo ir Lietuvos intelektinio potencialo plėtojimą bei vertingas inovacijas. Partnerystės pažangos premija apdovanos už indėlį į mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimą bei šalies konkurencingumo didinimą, diegiant praktikoje pažangiausiais technologijas ir naujoves. Kultūros pažangos premija bus skiriama už pasaulinės patirties ir savo talento sklaidą ugdant Lietuvos ateities kartas visose kultūros raiškos formose.

Šiemet NACIONALINĖS PA-ŽANGOS PREMIJOS apdovanojimai organizuojami jau trečią kartą. Šios premijos iniciatoriai: Vilniaus universitetas, LNK ir Hansabankas. Premijų mecenatas – koncernas MG Baltic. Premijų teikėjai: AB Lietuvos draudimas ir leidykla Alma littera. Idėjos autorius – UAB Strateginių komunikacijų centras.


Edita Skaraitė