MOKSLASplius.lt

Knyga apie tuos, kurie priešinosi vardan Lietuvos

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Šiaulių universitetas, Lvovo nacionalinis Ivano Franko universitetasProf. Algimantas Nakas pristato savo naująją knygą „Vardan Lietuvos. Pasipriešinimas okupacijoms aukštosiose mokyklose 1940–1991 metais“


Pastaruoju metu kai kurie mokslininkai istorikai bei save įvardijantys istorikais mūsų tautai primygtinai perša negatyvią praeitį, su panieka ir nihilizmu žvelgdami į mūsų valstybės kūrimosi istoriją, į tokias asmenybes kaip Jonas Basanavičius ir kitus mūsų tautai daug nuveikusius žmones. Tad bet kuris darbas, kuriame iškeliamos tokios asmenybės kaip pavyzdžiai šiandienai, yra itin svarbūs mūsų tautinės savimonės stiprinimui. Vienas tokių darbų – nauja prof. Algimanto Nako studija Vardan Lietuvos. Pasipriešinimas okupacijoms aukštosiose mokyklose 1940–1991 metais. Tai patvirtina ir knygos užsibrėžtas tikslas: „Mes privalome ugdyti lietuvių tautos jaunimą didvyriškais netolimos praeities pavyzdžiais, kad Tėvynės meilė būtų pats svarbiausias veiksnys jų gyvenime, kad kiekvienas jaunuolis būtų tvirtas ir ryžtingas patriotas, galintis prireikus visomis išgalėmis ginti savo šalį“.

Knyga liudija Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų bei studentų meilę savo Tėvynei, jos laisvės bei nepriklausomybės siekį, įvairių formų kovas ir netektis, kančias gestapo ar sovietinio saugumo gniaužtuose, kalėjimuose ar Sibiro lageriuose. Meilė Tėvynei, atsakomybė už ją, kova dėl jos nepriklausomybės sklinda iš kiekvieno monografijos puslapio.

Darbe panaudota ne tik archyvinė medžiaga. Remiamasi ir gausiais Lietuvoje bei išeivijoje spausdintais darbais. Be to, autorius surinko duomenis iš dar gyvų pasipriešinimo okupacijai liudininkų ir jų pateiktą informaciją įprasmino kaip naują, pirmą kartą publikuojamą šaltinį.

Studijoje apžvelgiamas itin platus laikotarpis (nuo pirmosios sovietų okupacijos iki Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo ir jos įtvirtinimo) bei institucijų gausa autoriaus planuotą pasipriešinimo istoriją Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) išplėtė į kitas aukštąsias mokyklas Kaune bei Vilniuje. Vienoms jų skiriama kiek daugiau dėmesio, kitos apžvelgiamos glaustai. Be abejo, norint detaliai aprašyti visų aukštųjų mokyklų pasipriešinimo okupacijoms istoriją reikėtų parengti kelių tomų monografiją. Galima tikėtis, kad prof. A. Nako studija tolesnėms studijoms paskatins ir kitus tyrinėtojus.

Ši pirmoji tokio pobūdžio A. Nako monografija, liudijanti naują kryptį mokslo istorijos tyrinėjimuose, pasirodo itin prasmingais metais – Lietuvai minint Nepriklausomybės 90-metį. Tai ir autoriaus pristatomų herojų nepriklausomybės siekis.

Dera pažymėti, kad per pasipriešinimo okupantams istoriją autorius gražiai pristatė ir VGTU istoriją.

Prof. A. Nakas studijos Vardan Lietuvos. Pasipriešinimas okupacijoms aukštosiose mokyklose 1940–1991 metais epiloge pateikia keletą svarbių išvadų. Štai kelios iš jų: „sovietų okupantai nepajėgė palaužti tautos dvasinės stiprybės, kurią įkvėpė Lietuvos partizanų aukos“, „nepaisant sovietinio saugumo susidorojimų pasipriešinimas nesustojo – keitėsi tik jo formos“, „pasipriešinimo kovoje aktyviai dalyvavo Lietuvos aukštosios mokyklos: dėstytojai, darbuotojai, studentai“, istorinės praeities žinojimas ir pagarba kovojusiems dėl Lietuvos laisvės turi tapti svarbia kiekvieno jaunuolio moralinio bei dvasinio brandumo konstanta.“

Ši prof. A. Nako studija – reikšmingas darbas, atskleidžiantis mūsų netolimos praeities mokslo siekusio jaunimo ir jų dėstytojų istoriją.Nuotraukoje: 

Prof. Algimantas Nakas pristato savo naująją knygą „Vardan Lietuvos. Pasipriešinimas okupacijoms aukštosiose mokyklose 1940–1991 metais“