MOKSLASplius.lt

Mūsų siekis – sujungti protus, turtėti patirtimi

Šių metų lapkričio mėn. Čikagoje vyks XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, tad Mokslo Lietuva pasiryžusi pakalbinti bent kai kuriuos išeivijos arba užsienyje dirbančius Lietuvos mokslininkus. Pagal savo tegul ir kuklias galimybes norėtume parašyti apie jų darbus, išdėstyti, jų požiūrį apie vieną ar kitą Lietuvos mokslinio gyvenimo reiškinį. Mokslo Lietuvai tai nėra nauja tema, nes vien 2007 m. kalbinome organinės chemijos srityje dirbantį prof. Viktorą Algirdą Sniečkų, gyvenantį Kanadoje, rašėme apie lazerių kūrimo srityje šauniai pasireiškiantį prof. Almantą Galvanauską (JAV) (Nr. 9), kalbinome Mažosios Lietuvos kultūros istoriką Artūrą Hermaną (Arthur Hermann), dirbantį Heidelbergo universiteto Teologijos fakulteto bibliotekoje ir tvarkantį Lietuvių kultūros instituto (Litauisches Kulturinstitut) biblioteką Hiutenfelde (Hüttenfeld) (pašnekesių pradžia Nr. 8). Žinoma, buvome dėmesingi pirmiesiems mokslo premijos užsienio lietuviams laureatams filosofui prof. Algiui Mickūnui (Ohajo universitetas, JAV), aviacinės ir kosminės inžinerijos specialistui prof. Rimui Vaičaičiui (Kolumbijos universitetas, JAV) ir Prancūzijos atominės energetikos departamento moksliniam darbuotojui dr. Danui Ridikui.Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, Konektikuto universiteto Medicinos mokyklos viceprezidentas akademiniams reikalams prof. Briusas Kiopenas, to paties universiteto Medicinos mokyklos Chirurgijos departamento ir Stomatologijos klinikos profesorė Kristina Niekraš bei Baltijos ir Naujosios Anglijos plėtros tinklo prezidentė biologijos ir medicinos profesorė dr. Dalia Giedrimienė

Rašėme ir apie Baltijos ir Naujosios Anglijos plėtros tinklo (Baltic–New England Development Network, Inc.), veikiančio Konektikuto valstijoje, JAV, veiklą ir siekius, kalbinome šios organizacijos prezidentę medicinos daktarę Dalią Giedrimienę, biologijos ir medicinos profesorę (2007 m. Nr. 15, 16). Šią bendradarbiavimo temą galime pratęsti, nes balandžio mėn. Vilniuje ir Kaune dr. Dalia Giedrimienė lankėsi su dviem kolegomis. Juos pristatome Mokslo Lietuvos skaitytojams. Tai Konektikuto universiteto (University of Connecticut Health Center) Medicinos mokyklos viceprezidentas akademiniams reikalams prof. Briusas Kiopenas (Bruce Koeppen), dirbantis ląstelių biologijos ir medicinos srityje. To paties universiteto Medicinos mokyklos Chirurgijos departamente ir Stomatologijos klinikoje dirbanti prof. Kristina Niekraš (Christine Niekrash). Viešnios tėvai kilę iš Lietuvos, tai rodo ir pavardė. Tėvas – grynas lietuvis, motina turi lietuviško ir lenkiško kraujo; mergautinė jos pavardė buvo Kosciuška. Nieko nuostabaus, kad prof. Kristina Niekraš labai norėjo aplankyti vietoves, susijusias su jos senelių gyventomis vietomis: Krekenavą, Vandžiogalą, Panevėžį.

Svečiai iš Konektikuto apsilankė Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose ir Kauno medicinos universiteto klinikose. Su Kauno medicinos universitetu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Bendradarbiauti pasauliniu lygmeniu

Mokslo Lietuva. Jeigu svečiai neprieštaraus, pokalbį pradėkime nuo šios kelionės tikslų.

Dalia Giedrimienė. Šis tikslas išplaukia iš mūsų organizacijos siekių, nes ją ir steigėme kaip Baltijos šalių ir Naujosios Anglijos bendradarbiavimo organizaciją. Naujajai Anglijai priklauso šešios valstijos – Konektikutas, Masačusetsas, Rod Ailandas, Vermontas, Meinas ir Naujasis Hampšyras. Mūsų organizacija užsiima akademinių ryšių užmezgimu Baltijos šalyse. Tuo tikslu pasirašome atitinkamas sutartis. Taip mėginame paskatinti Lietuvos mokslo institucijas, akademinius mokslo centrus siūlyti tinkamus partnerius, su kuriais mielai užmegsime ryšius.

2007 m. buvome sudarę preliminarią bendradarbiavimo sutartį su Kauno medicinos universitetu. Dabar pasirašėme numatytąją sutartį, mėginsime pasirašyti ir dvi papildomas sutartis, kurios bus labiau specializuotos.

Įdomu, kad didžiausią iniciatyvą Kaune parodė stomatologai, dabar save vadinantys odontologais, tad neatsitiktinai ir mūsų nedidelėje delegacijoje iš Konektikuto yra stomatologė prof. Kristina Niekraš.

ML. Šiandieninė Lietuvos stomatologija yra pakankamai aukšto lygio, nenusileidžia daugeliui Vakarų šalių, tad ką naujo ir nežinomo iš bendradarbiavimo su Naujosios Anglijos valstijomis tikisi sužinoti Kauno medicinos universiteto stomatologai?

D. Giedrimienė. Bendradarbiavimo tikslas nėra važiuoti į kitas šalis, šiuo atveju į JAV, ir išmokti ko nors neregėto. Kadangi Kauno stomatologai yra labai aukšto lygio, tai jie ir gali bendradarbiauti su amerikiečiais pasauliniu lygmeniu. Mūsų organizacijos tikslas – būtent bendradarbiauti profesionaliu lygmeniu, keistis patirtimi. Ne važiuoti mokytis, bet keistis patirtimi. Šiuo atveju abi pusės yra lygiavertės partnerės, o mūsų mainai vyksta ne šiaip tarp gydytojo diplomo siekiančių studentų, bet tarp aukšto lygio specialistų profesionalų. Tai gali būti aukštųjų mokyklų dėstytojai arba mokslo institutuose dirbantys mokslo darbuotojai, sveikatos apsaugos institucijų administratoriai, atsakantys už visuomenės sveikatos priežiūrą, šios sistemos įstatymų rengimą, pritaikymą, struktūros sudarymą, pagaliau medicinos paslaugų teikimą tiek valstybiniu, tiek privačiu lygmeniu. Todėl mūsų bendradarbiavimo sutartis yra gana įvairi, bet tai ir yra profesionalaus lygmens esmė, o toliau jau galima manipuliuoti, kad ir kokia sritis būtų – sveikatos apsauga ar klinikinis pritaikymas.

Tai štai praėjusią vasarą sudarytą preliminarią sutartį pavyko suderinti, dabar mano kolegos, Konektikuto universiteto Medicinos mokyklos ir Stomatologijos klinikos administratoriai atvyko ją pasirašyti. Abu šie dariniai Konektikuto universitete priklauso Sveikatos centrui (Health Center). Be Medicinos ir Stomatologijos mokyklų Sveikatos centre yra ir Visuomenės sveikatos mokykla (Public Health School). Taigi iš viso veikia trys akademinės mokyklos, be to, Mokslinių tyrimų centras ir ligoninė.

Sutartys įtvirtins bendradarbiavimą

ML. Mūsų ausiai ne visai įprastai skamba Konektikuto universiteto Medicinos mokyklos pavadinimas. Tai universitetinio lygmens aukštoji mokykla? Kas joje studijuoja?

D. Giedrimienė. Tai viršuniversitetinio lygmens aukštoji mokykla, JAV vadinama profesine mokykla. Žinau, kad mums skamba dviprasmiškai, net klaidinančiai, nes reiškia ne tą patį, prie ko esame įpratę Lietuvoje. Amerikoje yra dviejų tipų profesinės mokyklos – medicinos ir teisės. Reikia turėti medicinos ar teisės diplomą, norint įstoti į atitinkamą profesinę mokyklą.