MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/06/05

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
skelbia konkursą
šiai pareigybei užimti:


FIZINIŲ, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE

Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorija
– Vyresniojo mokslo darbuotojo (1 vieta).
Išsamesnė informacija pateikiama Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklalapyje adresu www.vgtu.lt


Dokumentai priimami nuo 2008-06-06 iki 20008-06-20 Personalo direkcijoje, Saulėtekio al. 11 (Saulėtekio rūmai, centrinis korpusas, 501 kab.), tel. (8 ~ 5) 274 5009.


RektoriusLietuvos energetikos institutas

skelbia priėmimą į technologijos mokslų
energetikos ir termoinžinerijos krypties (06 T),
aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties (04 T),
socialinių mokslų ekonomikos krypties (04 S)


d i e n i n ę
D O K T O R A N T Ū R Ą


Doktorantūros studijų metu sudaromos sąlygos papildomai dirbti disertacijos temos srityje; yra galimybė dalyvauti tarptautiniuose projektuose, stažuotis užsienio mokslo centruose, dalyvauti tarptautinėse konferencijose, įsilieti į aktyvų instituto jaunųjų mokslininkų sąjungos (http://jms.lei.lt) kolektyvą.


Stojantieji į doktorantūrą asmenys pateikia:


• prašymą instituto direktoriui, kuriame nurodo doktorantūros kryptį (prašymo formą rasite www.lei.lt, Informacija, Doktorantūra);
• gyvenimo aprašymą;
• kvalifikacinio magistro laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomą ir jo priedą bei jų kopijas;
• dviejų mokslininkų rekomendacijas, skirtas LEI Doktorantūros komisijai;
• paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas, o jeigu jų nėra – doktorantūros krypties mokslinį referatą;
• asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir asmens tapatybės kortelės arba paso paskutinio puslapio kopiją;
• kitus kvalifikaciją įrodančius dokumentus.


Pastaba. Būsimiesiems doktorantams siūloma atvykti išankstinio pokalbio su galimais doktorantūros moksliniais vadovais.


Dokumentai priimami Lietuvos energetikos institute,
Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas, 233 kab.
iki 2008 m. birželio 20 d.
Priėmimo konkursas įvyks 2008 m. birželio 26 d. 9 val. 202 kab.

Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 ~ 37) 401 809, faks. (8 ~ 37) 351 271, el. p. jolanta@mail.lei.lt , www.lei.lt