MOKSLASplius.lt

Vyks XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas

Lietuvos ir išeivijos akademinės bendruomenės bei kultūros ir meno atstovus kviečiame dalyvauti XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos (PLMK) simpoziume, kuris vyks 2008 m. lapkričio 26–30 d. Lemonte (Čikagos priemiestyje), Ilinojaus valstijoje, JAV. Visus norinčiuosius dalyvauti simpoziume prašome iki 2008 m. rugpjūčio 15 d. registruotis simpoziumo internetinėje svetainėje adresu http://www.mks14.com.

Simpoziumo metu vyks mokslinės ir plenarinės sesijos. Jose bus nagrinėjamos lietuvių tautos identiteto išsaugojimui svarbios temos: lituanistinis švietimas išeivijoje, lietuvių archyvų, bibliotekų, galerijų perspektyvos, taip pat aptariamos pasaulio energetikos, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos, informacinių technologijų ir kitų naujausių mokslinių tyrimų krypčių temos.

2008 m. XIV PLMK simpoziumą organizuoja JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslininkų sąjunga.

PLMK simpoziumai pradėti organizuoti 1969 m. JAV Lietuvių Bendruomenės iniciatyva ir organizuojami kas treji metai Lietuvoje ir JAV pakaitomis. Simpoziumų tikslas – suburti išeivijoje ir Lietuvoje gyvenančius lietuvius mokslininkus ir kultūros, meno atstovus į bendrą renginį, sustiprinti tarpusavio ryšius, skatinti dalintis savo pasiekimais mokslinių tyrimų, kultūros ir meno srityse.

Daugiau informacijos apie simpoziumą galite rasti interneto svetainėje http://www.mks14.com .


Išsamesnė informacija – Aušra Grybauskienė, Tarptautinių mokslo programų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 ~ 5) 219 0119.