MOKSLASplius.lt

Lietuva atsilieka išradimų srityje

Kaip rodo statistika, Lietuva nuo kitų Europos Sąjungos šalių atsilieka išradimų patentavimo srityje. Be to, daugelis Lietuvos išradimų lieka nepanaudoti praktikoje, o tarptautinių patentų skaičius kiekvienais metais gerokai sumažėja. 2005 m. tarptautinius patentus gavo 64 lietuvių išradimai, 2006 m. šių išradimų skaičius sumažėjo iki 27, o 2007 m. tik 3 išradimai buvo pripažinti tarptautiniu mastu.

Siekdama paskatinti lietuvių inovatyvumą verslo ir mokslo atstovų dialogu VšĮ Saulėtekio slėnis kartu su Visorių informacinių technologijų parku birželio 12 d. Vilniuje surengė informacinį dalykinį susitikimą Inovacijų komercializavimo problemos. Susitikime inovacijų komercializavimo srityje dirbantys lektoriai kalbėjo apie būdus, kaip paskatinti Lietuvos įmonių ir mokslininkų bendradarbiavimą bei formuoti išradimų kūrimui palankią aplinką.

Anot VšĮ Saulėtekio slėnis direktoriaus Andriaus Bagdono, sukurti išradimų komercializavimui palankią aplinką reikia daugelio dalykų – nuo galimybės universitetams disponuoti savo intelektine nuosavybe, specialiai tam parengtų technologijų perdavimo proceso tarpininkų, iki daug didesnio mokslininkų ir tyrėjų, dirbančių verslo įmonėse, skaičiaus ir išplėtotos rizikos kapitalo infrastruktūros.

„Verslo požiūriu inovacija yra ne patys moksliniai išradimai ar patentai, o sėkmingi naujo produkto pardavimai. Inovacijų komercializavimo proceso metu svarbu finansiškai skatinti išradimų autorius – jiems pasiūlyti dalį už naują produktą gaunamų pajamų“, – mano UAB Ekspla tyrimų ir plėtros projektų vadovas Justas Brazauskas.

„Siekiame, kad kuo daugiau Lietuvos mokslinių išradimų būtų pritaikyta vidaus bei užsienio rinkoms. Siekdami, kad sėkmingai bendrautų mokslas ir verslas, steigiame Technologijų perdavimo centrą, kuris turėtų užtikrinti, kad jam patikėtos Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto inovatyvios idėjos rastų potencialių finansuotojų, kurie pritaikytų išradimus rinkai“, – pabrėžia VšĮ Saulėtekio slėnis inovacijų vadybininkas-konsultantas Laurynas Braškus.

Susitikimas Inovacijų komercializavimo problemos yra VšĮ Saulėtekio slėnis projekto Technologijų perdavimo centras, kuris yra finansuojamas iš ES Struktūrinių fondų, dalis. Juo siekiama suartinti mokslą ir į šiuolaikines technologijas nukreiptą verslą, sudaryti sąlygas glaudžiau bendradarbiauti. Plėtojamo projekto tikslas – skatinti Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir su jais susijusių mokslinių tyrimų institutų technologijų perdavimą inovatyvioms įmonėms bei sukurti tam būtiną paslaugų bazę. Projekto partneriai: VšĮ Lietuvos inovacijų centras, VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas, VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas, Lietuvos pramoninkų konfederacija.


Aistė Sabaliauskaitė