MOKSLASplius.lt

Europos technologijų ir inovacijų instituto būstinė įsikurs Budapešte

Budapešto panoramaBirželio 18 d. Briuselyje vyko Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija dėl Europos technologijų ir inovacijų instituto (ETI) būstinės įkūrimo. Šioje konferencijoje bendru sutarimu priimtas sprendimas ETI būstinę įkurti Budapešte. Sprendimas įsigalios jį paskelbus oficialiajame ES leidinyje.

Lietuvos delegacijai konferencijoje vadovavo LR Nuolatinės atstovybės ES ambasadorius ypatingiems pavedimams, nuolatinio atstovo pavaduotojas Raimundas Karoblis.

Steigti ETI būstinę siūlė Vengrija (Budapešto mieste), Lenkija (Vroclavo mieste), Vokietija (Jenos mieste), Austrija ir Slovakija (bendras Vienos ir Bratislavos siūlymas) bei Ispanija (San Cugato mieste). Svarbiausi kriterijai, kuriais bendru sutarimu buvo vadovautasi renkant tinkamą būstinę ETI, buvo du – būstinė turėtų būti naujoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje dar nebūtų įkurta jokia kita Europos Sąjungos agentūra. Visos valstybės pripažino, jog šiuos kriterijus atitinka vienintelis Budapeštas.

ETI idėją 2005 m. vasario mėn. pirmą kartą iškėlė Europos Komisijos pirmininkas Chosė Manuelis Barosas (José Manuel Barroso). ETI tikslas – suvienyti Europos aukščiausios kompetencijos mokslo, studijų ir verslo potencialą, siekiant skatinti inovacijas ir Europos konkurencingumą. Tai turėtų būti institucija, jungianti kelias kompetentingiausias žinių ir inovacijų bendruomenes. Priėmus sprendimą dėl būstinės, kuri pirmiausia skirta ETI administracijai, ir po mėnesio įsigaliojus sprendimui dėl išrinktosios Valdymo tarybos, ETI turėtų pradėti realią veiklą.

Daugiau apie ETIhttp://ec.europa.eu/eit/ .


Karina Firkavičiūtė, Švietimo ir mokslo ministerijos mokslo atašė
Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje