MOKSLASplius.lt

PRATĘSTA XIV PLMKS REGISTRACIJA

XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo pranešėjų registracija pratęsiama iki š. m. rugsėjo 14 d. Kviečiame registruotis internetiniu adresu: www.mks14.com Keturioliktasis Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (PLMKS) įvyks Padėkos dienos savaitgalį, lapkričio 26–30 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Iki šiol jau yra užsiregistravę apie 80 pranešėjų – 27 iš JAV ir kitų užsienio šalių, likusieji – iš Lietuvos. Tikimasi, kad iki rugsėjo 15 d. prisidės dar apie 30 pranešėjų.

Šis PLMKS yra sukaktuvinis, nes simpoziumai Čikagoje pradėti rengti prieš 40 metų. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, jie pradėti ruošti pakaitomis JAV (Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL) ir tėvynėje. Amerikoje PLMKS ruoša rūpinasi JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdyba (pirm. Vytautas Maciūnas), o Lietuvoje – LR Švietimo ir mokslo ministerija.

XIV PLMK simpoziumo temos: svarbiausi užsienio lietuvių ir Lietuvos rūpesčiai, pasiekimai, šiuolaikiniai darbai ir ateities planai. Tačiau simpoziumas – ne tik paskaitos, bet ir atgaiva, nes jo metu vyks įvairūs meniniai, kultūriniai renginiai, bus daug puikių progų susitikti pažįstamus iš arti ir tolimesnių vietovių, susipažinti su dar nepažįstamais, ypač mokslininkais ir svečiais iš Lietuvos. Visuomenė maloniai kviečiama gausiai dalyvauti ne tik plenarinėse ir mokslinėse sesijose, bet visuose simpoziumo renginiuose.
XIV PLMKS informacija