MOKSLASplius.lt

Tiesia kelią būsimiesiems mokslininkams

Projektas Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė – tai bendra VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto, Matematikos ir informatikos instituto, VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Planetariumo bei Lietuvos mokslininkų sąjungos iniciatyva. Ja siekiama mokslininkus priartinti prie visuomenės, sukurti naujomis interneto technologijomis pagrįstas bendravimo priemones, skatinti neformalųjį švietimą, supažindinti plačiąją visuomenę su mokslininkų veikla, sudominti ja žmones, ypač jaunimą. Taip pat svarbūs projekto tikslai yra padėti visuomenei prisitaikyti prie greitų pokyčių, susipažinti su informacinių technologijų galimybėmis, skatinti diskusijas, stiprinti tarpdisciplininius įvairių mokslo šakų ryšius.Eksperimentų svetainės titulinis puslapis

Projekto įgyvendinimo metu sukurtos mokslo ir technologijų žinių sklaidos interneto svetainės buvo sujungtos į bendrą portalą Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė (http://mokslasplius.lt ): Eksperimentuok (interaktyvūs fizikos eksperimentai), Rizikos fizika (įdomi ir sparčiai besiplėtojanti mokslo šaka), Astronomija, Planetariumas, Lietuviški informacinių ir komunikacijų technologijų terminai, Elektroninis paštas – Rašyk laiškus lietuviškai, Lietuviškų ir lituanizuotų kompiuterinių programų sąvadas, Daugialypė terpė ir elektroninė leidyba, skyrelis Klausk mokslininko, elektroninių mokslininkų publikacijų archyvas, mokslininkų asmeninių puslapių konstruktorius, Mokslo Lietuvos laikraščio puslapis, Mokslo naujienų ir Mokslo renginių skyreliai.

Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė – tai Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamas projektas, skirtas populiarinti mokslą, skleisti žinias apie inovacijas ir technologijas, skatinti visuomenę ir ypač jaunimą labiau domėtis švietimu, mokslu ir galbūt ateityje pasirinkti mokslininko karjerą. Beje, projektas Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė yra išrinktas 2008 m. Vilniaus regiono lyderiu. Šioje publikacijoje daugiausia dėmesio skirsime bene įdomiausiai ir sudėtingiausiai projekto daliai – eksperimentų svetainei.

Mūsų pašnekovai – šios svetainės kūrėjai projekto vadovas Valentas Daniūnas ir Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslo darbuotojas dr. Artūras Acus.

Sudėtingos programos padės sąžiningiesiemsV. Daniūnas ir A. Acus

M. L. Kuo ypatinga ši projekto svetainė?

Valentas Daniūnas. Eksperimentų svetainė yra interaktyviausia. Ji skirta labai plačiai auditorijai – nuo moksleivių, studentų iki dėstytojų ir mokslininkų. Kurdami šią svetainę ir siekėme, kad ji būtų atvira visiems. Lietuvoje tai vienintelė tokia interaktyvi tiksliųjų mokslų populiarinimui skirta svetainė.

Artūras Acus. Tai techniškai sudėtingiausia portalo dalis, tad ir mums patiems buvo labai įdomu ją kurti.

Mokslo Lietuva. Skaitytojams, kurie dar neapsilankė šioje svetainėje, pasakysime, kad ją sudaro šešios svarbiausios dalys: „Virtualūs eksperimentai“, „Įdomioji fizika“, „WebMathematica“, „Žinynas“, „Forumai“ ir skyrelis „Paklausk mokslininko“. Labai daug medžiagos.

V. Daniūnas. Net ir patys nesitikėjome, kad vienoje svetainėje pavyks sukaupti tiek daug informacijos, ir tai didelis privalumas. Pakalbėkime apie konkrečias svetainės dalis. Virtualūs eksperimentai pagrįsti dviem technologijom: AnyLogic ir WebMathematica. Pagal pirmąją technologiją sukurti eksperimentai veikia palaikomi interneto naršyklės lange, vartotojui nereikia nieko papildomai įdiegti ar siųstis. Tai ateities technologija. Galbūt netrukus tokiu būdu naudosimės daugeliu programų.

M. L. Kas yra ta „WebMathematica“?

A. Acus. JAV bendrovė Wolfram Research sukūrė galingą mokslinę programą Mathematica, skirtą daugiausia mokslininkams. Tačiau programa puikiai tinka ir mokslui populiarinti, todėl eksperimentų svetainėje ją pritaikėme tiksliųjų mokslų entuziastams sudominti ir pritraukti. Tai savotiškas kabliukas „gabioms žuvims“. Taigi mūsų eksperimentų svetainėje skaičiavimus atlieka Mathematica programa, o WebMathematica juos pateikia vartotojui.