MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/07/24

Humanitarinių ir socialinių mokslų Lietuvoje atnaujinimas. Doktorantūra ir podaktarinės studijos

Vilniaus universitetas kartu su partneriais – Kauno Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvių kalbos institutu – įgyvendino projektą Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių ir humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas.

Šiam projektui finansinę paramą suteikė Europos Socialinis fondas pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priemonę 2.5. Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, veiklos sritis – Magistrantūros, doktorantūros ir podiplominės studijos prioritetinėse MTEP srityse ir jų mobilumo užtikrinimas.

Projekto veiklos buvo įgyvendinamos penkiuose Vilniaus universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) fakultetuose (Filosofijos, Istorijos, Filologijos, Komunikacijos, Ekonomikos), Tarptautinių santykių institute ir nurodytų partnerių institucijose.

Projekto tikslas – atnaujinti HSM doktorantūros studijas ir sukurti pavyzdinį HSM podaktarinių studijų modelį.

HSM doktorantūros programos buvo papildytos daugiadalykiniais alternatyviai pasirenkamais 4–5 kreditų vertės kursais. Visus aukščiausiosios kvalifikacijos VU, VDU ir LKI akademinio personalo sukurtus kursus (organizuoti 24 kursai, iš viso parengta daugiau kaip 30 kursų) vienija nacionalinio tapatumo išsaugojimo globalizacijos sąlygomis problematika. Remiantis aktualiomis nacionalinio tapatumo išsaugojimo globalizacijos sąlygomis tyrimų sritimis ir parengtais daugiadalykiniais kursais buvo atnaujintos ir projektą vykdančių institucijų patvirtintos politikos mokslų, filologijos, istorijos, komunikacijos ir informacijos, sociologijos, psichologijos, filosofijos, ekonomikos doktorantūros programos.

Pagal atnaujintus HSM doktorantūros programų kursus taip pat buvo parengti šeši podaktarinių studijų daugiadalykiniai moduliai. Taip pat buvo atlikti išsamūs tyrimai, kuriuose analizuojama HSM ir studijų padėtis, podaktarinių studijų reikmė ar Lietuvoje bei užsienio universitetų patirtis, suorganizuota ir surengta mokslinių bei viešųjų diskusijų fakultetuose, tarptautinis seminaras Podaktaro studijos: patirtis ir perspektyva ir kiti renginiai.

Projekto metu sukurtas išskirtinis HSM podaktarinių studijų modelis grindžiamas visų trijų būtinų kompetencijų – mokslinės, pedagoginės, vadybinės – lavinimo principu. Šio studijų modelio įgyvendinimas leis itin kokybiškai atnaujinti HSM profesūros gretas, toliau skatinti nacionalinį tapatumą stiprinančios mokslinės problematikos tyrimą ir kartu užtikrins veiksmingą bei tvarų Europos struktūrinių fondų panaudojimą 2007–2013 m. laikotarpiu.

Projekto metu buvo parengti atnaujintų doktorantūros studijų ir podaktaro studijų vadovai, išleistos nacionalinio tapatumo išsaugojimo globalizacijos sąlygomis srities metodinės studijos. Projekto dalyviai paskelbė kelis šimtus mokslinių publikacijų. Šiuo metu, gavus papildomą finansavimą, atliekamas segmentuotas sociologinis Lietuvos HSM doktorantūros ir podaktaro studijų vertinimo ir perspektyvų tyrimas.

Lietuvos visuomenė įvairiomis progomis ir išsamiai buvo supažindinama su projekto tikslais bei eiga: surengtos dvi radijo laidos per Lietuvos radijo Pirmąją programą, paskelbtos penkios publikacijos nacionalinėje bei mokslinėje žiniasklaidoje.Biotechnologijos institutas

skelbia priėmimą į biochemijos mokslo krypties dieninę doktorantūrą. Stojantieji į doktorantūrą pateikia: prašymą direktoriui, gyvenimo aprašymą, magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedų kopijas, dviejų mokslininkų rekomendacijas, paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas ar doktorantūros krypties mokslinį referatą.Dokumentai priimami iki š. m. rugsėjo 12 d. V. A. Graičiūno g. 8, 414 kab., LT-02241 Vilnius. Išsamesnė informacija dėl doktorantūros studijų instituto tinklapyje www.ibt.lt/lt/mokomoji-veikla/doktorantura arba telefonu (370 5) 260 2109, 260 2103. Konkursas vyks rugsėjo mėnesį.


Direktorius 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

skelbia priėmimą į humanitarinių mokslų filologijos krypties  (04 H) lietuvių literatūros šakos (2 vietos) ir folkloro šakos  (1 vieta)

dieninę
DOKTORANTŪRĄ


Stojantieji į doktorantūrą asmenys pateikia:


• prašymą instituto direktoriui;
• magistro laipsnio arba jį atitinkančios kvalifikacijos diplomą ir jo priedą;
• gyvenimo aprašymą;
• dviejų mokslininkų rekomendacijas;
• savo mokslo darbų sąrašą ir darbų atspaudus, konferencijose skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus, įvairių mokslo premijų diplomų kopijas;
• dvi nuotraukas dokumentams;
• asmens tapatybės kortelės arba paso paskutinio puslapio kopiją;
• mokslinį projektą (jame suformuluoti preliminarią būsimos disertacijos temą ir jos problematiką; bendrais bruožais aptarti tos temos tyrinėjimų būklę; nurodyti pasirinktos temos aktualumą pasirinktai mokslo krypčiai ir šakai; aptarti galimus tyrinėjimo metodus; apimtis – 4–5 p.).

Dokumentai priimami Lietuvių literatūros ir tautosakos  institute, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius, 204, 206 kab. iki 2008 m. rugsėjo 19 d.  Priėmimo konkursas įvyks 2008 m. rugsėjo 25 d. 10 val. Posėdžių salėje (207 kab.). Daugiau informacijos teiraukitės tel./faks. (8 ~ 5) 261 6254, el. p. jurgusa@llti.ltLietuvoje bus gaminami ŽIV ir hepatitą nustatantys rinkiniai

Lietuvos medicininės diagnostikos bendrovė SORPO šiais metais planuoja pradėti reagentų rinkinių, skirtų nustatyti ŽIV, hepatitus B ir C bei daugelį kitų ligų, gamybą. Taip SORPO taps pirmąja Rytų Europos bendrove, gaminsiančia šiuos diagnostinius rinkinius. Į naujų technologijų įdiegimą iš viso planuojama investuoti apie 1 mln. litų. Rinkiniai pagal gamybos sutartį bus gaminami didžiausioje šalies biotechnologijų bendrovėje Fermentas.

„Šių rinkinių gamyba Lietuvoje – svarbus žingsnis šalies medicininės diagnostikos pramonėje. Iki šiol tokie rinkiniai į Lietuvą buvo tik importuojami, tačiau netrukus galėsime jais ne tik aprūpinti šalies sveikatos priežiūros įstaigas, tyrimų laboratorijas, bet ir pasiūlyti užsienio rinkoms“, – teigia SORPO direktorius dr. Džiugas Paulauskas.

SORPO planuoja pradėti gaminti iš viso 14 naujų rinkinių. Visi jie bus sertifikuojami pagal Europos Sąjungos reikalavimus. Naujieji rinkiniai veiks pagal itin tikslų realaus laiko polimerazinės grandininės reakcijos metodą.

„Pasaulyje sparčiai auga molekulinės diagnostikos produktų paklausa, todėl tikslinga šių rinkinių gamybą pradėti ir mūsų šalyje. Aišku, tam būtina turėti patirties ir tinkamą gamybinę bazę“, – sako Fermento generalinis direktorius Algimantas Markauskas. Pasak jo, Lietuvos bendrovių kompetenciją šioje srityje akivaizdžiai rodo ir tai, kad naujieji rinkiniai bus gaminami iš Fermento kuriamų komponentų.

Bendradarbiaudama su Fermentu bendrovė SORPO nuo 2006 m. gamina reagentų rinkinius medicininei diagnostikai. Šiuo metu bendrovė gamina ir jau eksportuoja į daugelį pasaulio šalių 10 rinkinių.

Naujaisiais SORPO rinkiniais, kurie pasirodys šiemet, kaip minėta, bus galima nustatyti ŽIV, hepatitus B ir C bei daugelį kitų virusų (pavyzdžiui, citomegalo, Epstein-Barr). Rinkiniai ligą ne tik diagnozuos, bet ir leis stebėti, kaip ji gydoma.


„SORPO“ informacija 

Kviečia dalyvauti lituanistikos programoje

Švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008-2010 programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 222 (Žin., 2008, Nr. 33-1167), skelbia konkursą šios Programos priemonių projektams finansuoti.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos kartu su Lituanistikos (baltistikos) centrais užsienyje kviečiamos teikti: 1) bendrus užsienio ir Lietuvos lituanistų ir (ar) baltistų mokslinių tyrimų, 2) lietuvių kalbos ir kultūros ar mugių organizavimo 3) lietuvių kalbos užsienyje dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursų, 4) užsienio šalių lituanistų (baltistų) stažuočių Lietuvoje ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų lituanistų (baltistų) studijų ir mokslinių stažuočių užsienio lituanistikos centruose projektus.

Vertinant ir atrenkant projektus pirmenybė bus teikiama projektams, kuriuose atsispindės planuojamos veiklos svarba lituanistinio (baltistikos) centro išlikimui, projekto plėtra ir tęstinumas tolesnėje centro lituanistinėje veikloje (pasibaigus projektui), ryšis su kitomis mokslo ir akademinių mainų programomis, galimas santykis su vietos lietuvių emigracine bendruomene. Taip pat bus atsižvelgiama į projektų rengėjų ir lituanistinių centrų indėlį į lituanistikos ir baltistikos populiarinimą užsienyje bei projektų finansinį pagrįstumą.

Projektų paraiškas ir numatomų išlaidų sąmatas prašome pateikti Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų departamento Akademinio mobilumo skyriui iki 2008 m. rugsėjo 15 d., adresu Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius.

Iškilus klausimams prašome kreiptis į Studijų departamento Akademinio mobilumo skyriaus vyresnįjį specialistą Saulių Grybkauską tel. (8 ~ 5) 219 0123, el. p. Saulius.Grybkauskas@smm.lt.


LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija