MOKSLASplius.lt

Knyga apie XIX–XX a. pirmosios pusės ukrainiečių ir lenkų konfliktus

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ
Šiaulių universitetas, Lvovo nacionalinis Ivano Franko universitetas

2006 m. pabaigoje Lvove pasirodė Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto Eurointegracijos instituto direktoriaus dr. Bogdano Gud (Bogdan Gud) monografija Arkadijos žūtis: XIX–XX a. pirmosios pusės ukrainiečių ir lenkų konfliktai: etnosocialinis aspektas*, kuri 2008 m. jam tapo pagrindu ginant daktaro (Lietuvoje tai habilituoto daktaro) laipsnį. Monografijos mokslinis redaktorius – prof. Leonidas Zaškilniakas.

Minėtoji studija – ilgamečių tyrinėjimų rezultatas. Mokslininkas naujųjų laikų lenkų ir ukrainiečių santykių srityje dirba nuo 1995 metų. Šia tematika yra išleidęs knygas Sudėtingas kelias į supratingumą (1997), Ukrainiečiai ir lenkai: kas kaltas (2000), parašęs scenarijus dokumentiniams filmams Sunki brolystė (1998), Brolystės ginklai pasaulio taikai (2000), parašęs mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių, skaitęs pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, davęs ne vieną interviu Ukrainos ir Lenkijos žurnalistams.

Studijos Arkadijos žūtis struktūra: Žodis skaitytojui (p. 7–14), Įvadas, (15–30) 5 skyriai (Sunku lenkui rašyti apie tai... (31–92); Po dvigalvio erelio ženklu (93–180); Per maištus į „didžiąją ukrainiečių žakeriją“ (181–240); Ugnimi ir ... kalaviju (241–306); Galičo-Voluinės mazgas (307–376), Išvados (377–386), Bibliografija (387–420), Asmenvardžių rodyklė (kirilica ir lotyniškai) (421–446) ir Turinys (p. 447). Be to, kiekviename skyriuje yra išsamūs paaiškinimai (sąvokos, laikotarpio, istorinės situacijos, asmenybių veiklos) ir nuorodos į archyvinę medžiagą ar literatūrą.

Bogdano Gud monografijoje etnosocialiniu aspektu nagrinėjami sudėtingi konfliktiniai ukrainiečių ir lenkų santykiai Dešiniakrantėje Ukrainoje, susiklostę XIX a. ir XX a. pirmojoje pusėje.

Mokslininko B. Gud nagrinėjamoje temoje yra išskirti keturi esminiai naujųjų ir naujausių laikų istorijos tarpsniai (XVIII a. pab.–XIX a. septintojo dešimtmečio vidurys; XIX a. paskutiniai dešimtmečiai– XX a. pradžia; Pirmasis pasaulinis karas ir Ukrainos nacionalinė revoliucija; XX a. 3–5 dešimtmečiai), etnosocialiniu aspektu tyrinėjama ukrainiečių ir lenkų konfliktų plėtra ir jų kaita iki galutinio teigiamo išsprendimo ukrainiečių naudai, t. y. lenkų žemvaldžių viešpatavimo likvidavimo.

Itin svarbi istorijos mokslui autoriaus pateikta išsami istoriografija (Ukrainos, užsienio valstybių ir ukrainiečių diasporos tyrimai, gausios naujos archyvinės medžiagos analizė), kurioje tyrinėtojas gvildena: Rusijos imperijos aneksuotų Kijevo, Voluinės ir Podolės žemių padėtį akcentuodamas naujus, iki tol nenagrinėtus faktus apie naujo ukrainiečių ir lenkų etnosocialinio konflikto etapo pradžią; Dešiniakrantės Ukrainos socialinio ir ekonominio vystymosi ypatybes ir kovą dėl žemės tarp ukrainiečių valstiečių ir lenkų dvarininkų; Politinės ir socialinės padėties aštrėjimą Kijevo, Voluinės ir Podolės žemėse Pirmojo pasaulinio karo ir Ukrainos nacionalinės revoliucijos metu; Ukrainiečių ir lenkų konflikto Rytų Galicijoje ir Vakarų Voluinėje etnosocialinius pagrindus XX a. 3–5 dešimtmečiais ir jų sprendimus.

Monografija svarbi ir vertinga tuo, kad mokslininkas Bogdanas Gud, išaiškinęs naujus šaltinius, atskleidė XVIII a. pabaigos socialinę ir ekonominę ukrainiečių valstiečių ir lenkų šlėktų padėtį Rusijos imperijos aneksuotose Kijevo, Voluinės ir Podolės žemėse, akcentavo ukrainiečių valstiečių padėties pablogėjimą (dvarininkai, remdamiesi Rusijos teise, nepaklusnius valstiečius galėjo išsiųsti į Sibirą ar atiduoti į rekrūtus), aštrinusią etnosocialinius ukrainiečių valstiečių ir lenkų santykius. B. Gud mokslinė monografija aktuali ir tuo, kad tyrinėtojas atskleidė Rusijos imperinės valdžios vykdytą „Skaldyk ir valdyk“ politiką, parodė, kad 1830–1831 m. Lapkričio sukilimo metu Dešiniakrantės Ukrainos valstiečiai tapo neutralūs rusų valdžios kovoje su lenkais, nors tuo metu dar negausi Ukrainos inteligentija palaikė Rusiją. Autorius analizavo 1863–1864 m. Sausio sukilimą ir aštuntajame dešimtmetyje vėl paaštrėjusius ukrainiečių valstiečių ir stambiųjų lenkų žemvaldžių santykius.

Studijoje autorius apžvelgė lenkų magnatų, dvarų savininkų, vidutinės ir smulkiosios šlėktos tapsmą bolševizuotų rusų armijos karių antidvarininkiškos propagandos aukomis.

Mokslininkas Bogdanas Gud ištyrė Pirmojo pasaulinio karo ir Ukrainos nacionalinės revoliucijos metu paaštrėjusią politinę ir socialinę situaciją, pasiekusią savo apogėjų, ir atskleidė lenkų žemvaldžių viešpatavimo likvidavimą. Be to, detalizavo ukrainiečių ir lenkų konflikto baigiamąją fazę – Antrojo pasaulinio karo ir pokario įvykius: Dešiniakrantė Ukraina, kaip Baltijos ir kitos šalys, buvo prijungta prie Maskvos.

Prof. B. Gud monografijos pristatyme rašoma, kad ja „galės pasinaudoti įvairių šalių mokslininkai, tyrinėjantys nurodytą laikmetį, Naujųjų ir Naujausių laikų istorikai, rengdami vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams, ir visi, kurie domisi ukrainiečių ir lenkų santykių teorija bei istorija“. Ji turėtų sudominti ir lietuvių mokslininkus, tyrinėjančius lietuvių ir lenkų santykius: tai leistų nauju aspektu pažvelgti į lietuvių ir lenkų konfliktus. Galima tikėtis, kad ateityje ši monografija bus išversta į lietuvių kalbą, o kol to nėra, su Bogdano Gud monografija Arkadijos žūtis galima susipažinti Vilniaus universiteto Filologijos fakultete esančioje Taraso Ševčenkos vardo auditorijoje.


* Богдан Гудь. Загибель Аркадії: Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів XIX  – першої половини XX століття. Львів. 2006. 448 с.