MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/11/06

Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą šiai pareigybei užimti:

FIZINIŲ, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE


Statybinių medžiagų katedra– profesoriaus (0,5 etato 1 vieta)

Smulkesnė informacija pateikta Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklalapyje adresu www.vgtu.lt

Dokumentai priimami nuo 2008 m. spalio 24 d. iki 2008 m. lapkričio 7 d. Personalo direkcijoje, Saulėtekio al. 11 (Saulėtekio rūmai, centrinis korpusas, 501 kab.), tel. (8 5) 274 5009.


Rektorius


 

GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTAS


Skelbia konkursą į fizinių mokslų geologijos krypties (05P) ir geografijos krypties (06P) dieninės studijų formos doktorantūrą (4 vietos) bei neakivaizdinės studijų formos, kai studijos apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, doktorantūrą (2 vietos).

Prašymai dalyvauti konkurse pateikiami direktoriaus vardu mėnesį nuo konkurso paskelbimo dienos, pridedant šiuos dokumentus: gyvenimo aprašymą, magistro arba vienpakopio aukštojo mokslo baigimo diplomą su priedu prie diplomo (originalus ir kopijas), dviejų mokslininkų rekomendacijas, mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, o jeigu tokių nėra – mokslinį referatą numatomos disertacijos tema.


Dokumentai pateikiami į Instituto sekretoriatą adresu: T. Ševčenkos g. 13, Vilnius.


Telefonas pasiteirauti (8 5) 210 4693.


Direktorius