MOKSLASplius.lt

Lietuva sėkmingai startavo naujoje inovacijų programoje EUROSTARS

Penki Lietuvos įmonių ir mokslo institucijų inovacijų projektai, įveikę tarptautinį konkursą, pateko tarp geriausių finansuojamų projektų naujoje EUROSTARS programoje.

EUROSTARS programos tikslas – skatinti mokslinius tyrimus vykdančias Europos mažas ir vidutines įmones kurti pasaulinėje rinkoje konkurencingus produktus ir tapti savo sričių lyderėmis. Ši programa yra jungtinė Europos Komisijos ir programos EUREKA iniciatyva, atsiradusi 2007 metais. Programa siekiama prisidėti prie ambicingų Lisabonos tikslų, nukreiptų į Europos konkurencingumą ir ekonomikos augimą, įgyvendinimo.

Pirmojo EUROSTARS kvietimo metu 2008 m. vasario mėn. Lietuva pateikė 8 paraiškas. Jas teikiant dalyvavo vienuolika institucijų: šešios įmonės, trys mokslo institutai ir du universitetai. Tarptautiniams ekspertams įvertinus pateiktas paraiškas, net septyni projektai su Lietuvos dalyviais pateko į finansuotinų projektų sąrašą.

Pasibaigus deryboms dėl projektų finansavimo, spalio 15 d. Porto mieste, Portugalijoje vykusiame EUREKA posėdyje buvo galutinai patvirtinti penki finansuotini Lietuvos projektai. Posėdyje Lietuvai atstovavo Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento direktorius Albertas Žalys ir Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros direktorė Birutė Bukauskaitė.

Tarp penkių patvirtintų projektų du iš informacinių technologijų ir telekomunikacijų, du iš chemijos, fizinių ir tiksliųjų mokslų, vienas iš pramoninių technologijų srities. Bendra visų penkių projektų vertė – 6,6 mln. eurų.

Trys projektai yra koordinuojami Lietuvos įmonių: UAB Altechna (partneriai – vokiečių ir prancūzų įmonės), UAB Stratelus (partneriai: KTU Biomedicininės inžinerijos institutas, KTU Ultragarso institutas, Švedijos universitetas, suomių įmonė) ir UAB Ekspla (partneris – Vienos technologijos universiteto Fotonikos institutas). Dviejuose projektuose Lietuva dalyvauja kaip partnerė. Tarp dalyvių galima paminėti Lietuvos įmones: UAB Tildė IT (projektą koordinuoja olandai, partneriai: švedai ir turkai) ir UAB Altechna (projektą koordinuoja vokiečiai, partneriai – vengrai).

Projektai bus finansuojami Europos Komisijos, nacionalinių finansuojančių institucijų ir pačių dalyvių lėšomis.

Lietuvoje EUROSTARS programą finansuoja Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra. Kasmet nuo 2008 m. iki 2013 m. agentūra Lietuvos dalyviams yra numačiusi skirti po 0,5 mln. eurų (1,7 mln. Lt).


Jurga Trotienė