MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/12/11

Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narį, skyriaus „Oazė“ pirmininką

PRANĄ KĘSTUTĮ ALEKSIŪNĄ
nuoširdžiai sveikiname garbingo jubiliejaus proga.

Lietuvos mokslininkų sąjungos taryba, „Mokslo Lietuvos“ redakcijaLietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narį, Gyvūnų ekologijos skyriaus pirmininką habil. dr. VINCĄ BŪDĄ

nuoširdžiai sveikiname garbingo jubiliejaus proga.

Lietuvos mokslininkų sąjungos taryba, „Mokslo Lietuvos“ redakcijaKonkursas Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 m. programos projektams finansuoti

Švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 m. programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 222 (Žin., 2008, Nr. 33-1167), skelbia konkursą šios Programos priemonių projektams finansuoti.

Daugiau informacijos apie konkursą galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto puslapyje:
http://www.smm.lt/naujienos/konkursai.htm#lit_0809LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDIUMAS,

remdamasis Lietuvos mokslų akademijos statuto 20, 21 punktais, praneša apie laisvas šių specialybių Lietuvos mokslų akademijos tikrųjų narių bei narių korespondentų vietas ir kandidatų joms užimti iškėlimo tvarką:


Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje:


istorija – 1 tikrojo nario (akademiko) vieta;
ekonomika, taikomoji ekonomika – 1 nario korespondento vieta;
filosofija – 1 nario korespondento vieta;


Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje:


geomokslai – 1 tikrojo nario (akademiko) vieta;


Technikos mokslų skyriuje:


medžiagų inžinerija – 1 nario korespondento vieta.

Mokslų akademijos tikraisiais nariais (akademikais) ir nariais korespondentais renkami Lietuvos mokslininkai, praturtinę mokslą ir kultūrą didelės reikšmės darbais. Išimtiniais atvejais renkami įžymūs menininkai bei rašytojai.

Mokslo ir studijų institucijų senatai ir tarybos, Lietuvos mokslų akademijos tikrieji nariai ir nariai korespondentai turi teisę iki 2008 m. gruodžio 31 d. iškelti kandidatus pagal skelbime nurodytą specialybę.

Lietuvos mokslų akademijai apie iškeltą kandidatą mokslo ir studijų institucijų senatai, tarybos pateikia posėdžio protokolo išrašą nurodydami iškėlimo motyvus. LMA tikrieji nariai ar nariai korespondentai – motyvuotą raštą dėl keliamo kandidato. Taip pat pateikiami kandidatų biografiniai (gyvenimo aprašymas) ir asmens dokumentų duomenys (kopijos su paso numeriu, išdavimo vieta ir data, asmens kodu, socialinio draudimo pažymėjimo numeriu), mokslo darbų apžvalga, spausdintų mokslo darbų sąrašas, mokslo laipsnių bei vardų diplomų kopijos ir fotonuotrauka.


Dokumentai priimami Lietuvos mokslų akademijos prezidento sekretoriate iki 2008 m. gruodžio 31 d. 15 val.


Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius, tel. (8 5) 261 3651.


 

M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas, trečius metus vykdantis edukacinių, meninių renginių ciklą,
kartu su Lietuvos UNESCO paveldo komisija

Gruodžio 18 d., 17.30 val.
M. K. Čiurlionio namuose, memorialiniame kultūros centre
(Savičiaus g. 11, Vilnius)
rengia 2008 m. projekto

,,Nacionalinio paveldo išsaugojimui – aktyvi pilietinė iniciatyva“

Metų baigiamąjį vakarą ir pristato programą
DEDIKACIJA ČIURLIONIUI

Kurią atliks:
tarptautinių konkursų laureatės:
Inesa Linaburgytė (mecosopranas)
ir Ala Bendoraitienė (fortepijonas).

Vakarą ves muzikologė Birutė Landsbergytė.

Renginys ATVIRAS VISIEMS ir NEMOKAMAS


Daugiau informacijos apie Fondo veiklą galite rasti
svetainėje internete www.ciurlioniopaveldas.lt