MOKSLASplius.lt

Varšuvoje nuskambėjo dvibalsė Lietuvos istorija

 Lietuvos centre, įsikūrusiame prie Lietuvos ambasados Lenkijoje, lapkričio 26 d. buvo pristatytas naujausias Lietuvos istorijai skirtas leidinys lenkų kalba, parašytas bendradarbiaujant Lenkijos ir Lietuvos istorikams. Knygą Lietuvos istorija. Lietuvos ir Lenkijos dvibalsis parašė istorikai prof. habil. dr. Andrzejus Rachuba, prof. habil. dr. Jūratė Kiaupienė ir prof. dr. Zigmantas Kiaupa. Knygoje, skirtoje plačiam lenkų skaitytojų ratui, pirmą kartą pristatoma Lietuvos visuomenės ir valstybės raida nuo laikotarpio prieš Krėvos uniją iki šių dienų, kai Lietuvą su Lenkija sieja strateginė partnerystė.

Sveikindamas susirinkusius svečius Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Egidijus Meilūnas džiaugėsi, kad ambasados rengiami Susitikimai su istorija sulaukia didelio susidomėjimo. Per šiuos renginius ne tik pristatomos knygos ir vyksta diskusijos, bet taip pat gimsta naujos iniciatyvos.

„Ši knyga – graži dovana mūsų valstybės Tūkstantmečio proga žmonėms, besidomintiems Lietuva“, – sakė ambasadorius. Knygos autoriai minėjo, kad tai pirmasis mėginimas parengti bendrą leidinį lenkų kalba tiek jiems asmeniškai, tiek apskritai Lietuvos istoriografijoje.

Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto Lituanistinės komisijos pirmininkė prof. Urszula Augustyniak kaip leidinio privalumus išskyrė požiūrių novatoriškumą ir dvi lygiateises istorikų pozicijas konkrečiais klausimais. Diskusijoje dalyvavęs Lenkijos istorikas prof. Henrykas Samsonowiczas teigė, kad knyga pristato Lietuvos ilgaamžę istoriją, atskleidžia, kaip XV a. palyginti nedidelė tauta sukūrė didžiausią to meto regiono valstybę.

Knygą išleido Lenkijos leidykla Wydawnictwo DiG, užsiimanti istorijos, literatūros, biografijos, archyvų, genealogijos veikalų leidyba.


URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamento informacija