MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/12/25

Į godotiną Skaitytoją

Šis Mokslo Lietuvos numeris – 400-tasis. Tiek pasirodė per 19 Lietuvos mokslininkų laikraščio gyvavimo metų. Už tai, kad šiais laikraščiui sunkiais metais Mokslo Lietuva nenustojo eiti, esame dėkingi LR Vyriausybei, Švietimo ir mokslo ministerijai ir bičiuliškai nusiteikusiems Chemijos, Energetikos, Vilniaus universiteto Onkologijos institutams. Šios institucijos mus parėmė ne tik geru žodžiu, bet ir finansiškai.

2009-ieji Mokslo Lietuvai – tai 20-ieji leidybos metai. Kokie jie bus, priklausys ir nuo mokslo visuomenės. Mūsų nuomone, laikraštis atspindi labai sudėtingą ir įvairų tos visuomenės dalies būtį, kartais prieštaringą, bet neabejotiną siekį matyti savo valstybę vis stiprėjančią, vis geriau įsitvirtinančią ES valstybių šeimoje, taip pat išlaikant ir lietuvių tautos tapatumą. Į tai ir ateityje bus nukreipto Mokslo Lietuvos pastangos. Kiek bus vaisingos, reikalingos, priklausys ir nuo mūsų skaitytojų palaikymo. Suprantama, ir nuo jų gausos ir aktyvumo. Būkime kartu.

Pagarbiai
Mokslo Lietuvos redakcijaRašau Lietuvos tūkstantmečiui

Akademinę bendruomenę maloniai kviečiame dalyvauti kūrybinėje akcijoje Rašau Lietuvos tūkstantmečiui: atlikti pasirinktos Lietuvos vietovės lokalinį tyrimą ir jo pagrindu parašyti mokslinį straipsnį interneto svetainei www.llt.lt Lietuvos lokaliniai tyrimai. Lauktume ne tik mokslo vardą turinčių autorių straipsnių, bet ir labai gerai atliktų bakalauro, magistro darbų. Šioje svetainėje skelbiame pirmą kartą publikuojamus, niekur anksčiau neskelbtus Lietuvos lokalinių tyrimų mokslinius straipsnius iš gamtos, archeologijos, istorijos, etnologijos, kalbos, tautosakos, sociologijos mokslo sričių ir personalistikos. Visos www.llt.lt skelbiamų straipsnių autorių autorinės teisės yra visiškai apsaugotos.

MALONIAI KVIEČIAME DOMĖTIS, SKAITYTI IR MUMS RAŠYTI!

Maloniai laukiame Jūsų nuomonių, atsiliepimų, pasiūlymų ir... pačių straipsnių!

Įsipareigojame Jūsų parašytus mokslinius straipsnius paskelbti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jų gavimo. O geriausių Lietuvos Tūkstantmečio mokslinių tyrimų laukia išskirtinis įvertinimas ir apdovanojimai!Susipažinkime su bendros Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo procesu

LR Švietimo ir mokslo ministerija pristato antrąjį papildytą lietuvišką leidinį apie Bolonijos procesą. Leidinys Svarbiausi Bolonijos proceso dokumentai. Bolonijos–Londono laikotarpis 1999–2007 m. skirtas akademinei bendruomenei ir plačiajai visuomenei.

Trumpoje Bolonijos proceso apžvalgoje nurodomi svarbiausi proceso etapai nuo 1999 metų. Chronologine tvarka sudėti oficialūs dokumentai – Bolonijos deklaracija, Prahos, Berlyno, Bergeno, Londono komunikatai – anglų kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. Tekstai papildyti 2005 ir 2007 m. vykdytų Bolonijos proceso apžvalgų suvestinėmis.

Bolonijos proceso tikslas – sukurti bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę, kuri skatintų studijų mobilumą, pritrauktų studentus ir akademinį personalą iš Europos bei kitų pasaulio šalių, būtų konkurencinga tarptautiniu mastu. Šio tikslo siekiama priemonėmis, kurios leidžia palyginti ir suderinti skirtingas Europos aukštojo mokslo sistemas ir institucijas, keliant ir stiprinant studijų kokybę.

Leidinys bus nemokamai platinamas šalies aukštosioms mokykloms.


LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija


 

Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje

Gruodžio 9–10 d. Mokslo ir technologijų departamente vyko LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupės dėl bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje susitikimas.

Susitikime dalijamasi informacija apie pokyčius abiejų šalių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sričių valdyme, apžvelgiamas Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje programos įgyvendinimas 2007–2008 metais. Bus atrinkti ir patvirtinti nauji dvišaliai mokslinių tyrimų projektai 2009–2010 m., aptariamos bendradarbiavimo MTEP srityje tolesnės gairės.

Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje darbo grupė buvo įkurta prie Tarpvyriausybinės LR ir Ukrainos komisijos bendradarbiavimui prekybos ir ekonomikos bei mokslo ir technikos srityse. Dvišalės darbo grupės susitikimai vyksta kasmet. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Ukrainos švietimo ir mokslo ministerija skatina bei remia Lietuvos ir Ukrainos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje nuo 2003 metų.


LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija


 

Tauragiškiai padovanojo knygų Kaliningrado bibliotekoms

Tauragės viešosios bibliotekos direktorė Vida Kazakevičienė lapkričio 27 d. Lietuvos generalinio konsulato Kaliningrade diplomatams perdavė daugiau kaip tūkstantį knygų – enciklopedijų, mokslinės ir grožinės literatūros, meno albumų, kurios bus skirtos Kaliningrado bibliotekoms.

Tauragės Europos informacijos centro vadovė Isvalda Aleknienė Lietuvos generaliniam konsulatui padovanojo informacinių leidinių apie Europos Sąjungą, įvairių leidinių vaikams ir jaunimui.

Lietuvos generalinis konsulatas Kaliningrade knygas perduos Kaliningrado miesto Centro bibliotekai, kur jau sukauptas didelis lietuviškų knygų fondas, taip pat Valstybinio Rusijos Imanuelio Kanto Filologijos fakultete veikiančiam lietuvių kalbos kabinetui, Kaliningrado miesto Liudviko Rėzos lietuvių draugijai.


URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamento informacijaLIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS SKELBIA KONKURSĄ EITI VARDYNO SKYRIAUS VADOVO PAREIGAS

Į šias pareigas gali pretenduoti aktyvūs mokslininkai, ne vyresni kaip šešiasdešimt penkerių metų, per pastaruosius 5 metus atlikę mokslinių tyrimų, atitinkančių padalinio darbo kryptis. Dokumentai – prašymas Lietuvių kalbos instituto tarybai leisti dalyvauti konkurse; mokslo laipsnio suteikimo dokumento kopija; pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumento kopija (jei pretendentas turi); gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas; mokslo darbų sąrašas; svarbiausi darbai ar jų kopijos; kita informacija – priimami iki 2009 m. vasario 13 d. adresu: Lietuvių kalbos institutas, P. Vileišio g. 5, LT-10308, Vilnius (156 kab.). Informacija tel. (8 5) 263 7690; el. p. lki@lki.lt; interneto svetainė www.lki.lt.CHEMIJOS INSTITUTAS
Skelbia viešą konkursą Instituto direktoriaus pareigoms užimti.

Kandidatai turi atitikti Mokslo ir studijų įstatymo bei Chemijos instituto statuto keliamus reikalavimus.


Pretendentas turi pateikti:


1) prašymą dalyvauti konkurse, adresuotą instituto Tarybai;
2) asmens tapatybės dokumento kopiją;
3) išsilavinimą ir kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas;
4) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
5) per pastaruosius penkerius metus paskelbtų mokslinių publikacijų sąrašą.

Dokumentai priimami iki 2008 m. sausio 14 d. adresu: A. Goštauto g. 9, LT-01008 Vilnius, 218 kab., interneto svetainė www.chi.lt, tel.: (8 5) 266 1294, vika@ktl.mii.lt.M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas praneša

Gruodžio 16 d. etnologas, prof. Libertas Klimka ir Gintautas Ivinskas, atstovaujantis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kultūros ir paveldo fondą, tęsdami Baltųjų Vilniaus stulpų atkūrimo idėją, dalyvavo susitikime ir pasitarime su Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vadu generolu Sauliumi Stripeika, šios tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus viršininku Giedriumi Mišučiu bei Pasieniečių muziejaus Vedėja Loreta Dumbauskiene.

Susitikimo metu nuspręsta, suvienijus bendras pastangas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos patalpose (Savanorių pr. 2), 2009 m. sausio paskutinę savaitę organizuoti atvirą ir viešą apskritojo stalo diskusiją-pasitarimą dėl galimybės atkurti Baltuosius Vilniaus stulpus, kartu įtraukiant daugiau miestui neabejingų piliečių, bendruomenės ir visuomenės narių.

Tikslesnė data ir laikas bus suderinti pirmąją 2009 m. savaitę.

Daugiau informacijos apie Fondo veiklą galite rasti svetainėje internete www.ciurlioniopaveldas.lt