MOKSLASplius.lt

Varšuvoje paminėtas Vinco Kudirkos 150-ųjų gimimo metinių jubiliejus

Lietuvos ambasadoje Lenkijoje gruodžio 11 d. vyko Vinco Kudirkos 150-ųjų gimimo metinių minėjimas.

Lenkijos lietuvių bendruomenės parengtos programos metu prisimintos V. Kudirkos sąsajos su Lenkija – mokslai Seinų kunigų seminarijoje, studijos Varšuvos universiteto Medicinos fakultete, aktyvi tautinė veikla.

Kupiškio teatro Provincija ir Rokiškio liaudies teatro aktoriai parodė spektaklį Vincas Kudirka pagal to paties pavadinimo rašytojo Kazio Inčiūros knygą.

Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Egidijus Meilūnas. Jis pažymėjo, kad Varšuvos lietuvių draugijos ištakos siekia 1888 metus, kai Vincas Kudirka įsteigė tuo metu nelegalią lietuvių studentų draugiją Lietuva, kuri rūpinosi gimtosios kalbos ir kultūros puoselėjimu, leido laikraštį Varpas.

Renginio metu Lietuvos ambasados patarėjui Jurgiui Akromui įteiktas Lietuvos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė už nuopelnus Lietuvos valstybei ir jos diplomatinei tarnybai. 2007 m. buvo išleista diplomato knyga Iš Lietuvos diplomatijos istorijos. Lietuvos atstovybė Lenkijoje, kurioje nušviečiama Lietuvos atstovybės Varšuvoje veikla.

Minėjimą rengė Lietuvos ambasada, Varšuvos lietuvių draugija, Kupiškio teatras Provincija ir Rokiškio liaudies teatras.


URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas

Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius