MOKSLASplius.lt

Lietuvos jėzuitų provincijai – 400 metų

Aliucija Orentaitė

Vilniaus universiteto biblioteka


Praeinančius metus ženklina 1608 m. įkurtos savarankiškos Lietuvos jėzuitų provincijos 400 metų jubiliejus. Jėzuitų Draugijos Lietuvoje istorija neatsiejama nuo mūsų valstybės istorijos. Tiems pasišventusiems vyrams esame skolingi už mokslą, švietimo, kultūros ir meno židinių steigimą. Jų veikla neapsiribojo vien provincijos sienomis – lietuviai misionieriai vyko į Kiniją, Rusiją, Sibirą. Ryškūs pirmtakų veiklos pėdsakai užtikrino istorinį provincijos tęstinumą – uždrausta arba uždaryta ji Lietuvoje vėl atsikurdavo. Atsikūrusi 1990 m., netrukus atgaivino savo gimnazijas Kaune ir Vilniuje. Daug dėmesio skiria dvasiniam vedimui, akademinei sielovadai bei kitai šiandien sektinu pavyzdžiu tapusiai veiklai.Konferencijoje: Jėzaus Draugijos Generalinio vyresniojo asistentas Adam Żak ir Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ


Lietuvos jėzuitų provincijos 400 metų jubiliejui skirti renginiai prasidėjo jau pavasarį. Atidaryta paroda Lietuvos nacionaliniame muziejuje bei jėzuitų misijoms skirta paroda Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Jubiliejų vainikavo Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Lietuvos jėzuitų provincijos spalio 9–10 d. surengta tarptautinė mokslinė konferencija Jėzuitai Lietuvoje (1608–2008): Gyvenimas, veikla, paveldas. Jos rengėjų organizuotumas, reprezentatyvių prelegentų dalyvavimas, gausi auditorija leido numatyti, kad renginys bus sėkmingas ir svarbus mokslo bei dvasinis įvykis.

Konferenciją atidarė jos šeimininkė, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė, pasveikino Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja dr. Irena Vaišvilaitė ir Jėzaus Draugijos Generalinio vyresniojo asistentas Adam Żak.

Pirmosios sesijos, skirtos provincijos įkūrimo istorijai, pranešėjas prof. habil. dr. Karl Heinz Neufeld SJ – dažnas svečias Lietuvoje. Kiekvienais metais atvyksta į Vilniaus universiteto Religijos tyrimo ir studijų centrą kaip vizituojantis profesorius iš Insbruko Leopoldo Franzenso universiteto Austrijoje ir šiandien žinomas jau ne vien tik universiteto bendruomenėje. Jo pranešime Lietuvos jėzuitų provincija – 1608-ieji aiškinama Lietuvos provincijos, atsidūrusios didžiųjų galybių apsuptyje, svarba visam jėzuitų ordinui bei jo ateičiai. Profesoriaus manymu, buvimas Rytų ir Vakarų, Šiaurės ir Vidurio Europos paribyje vis labiau atskleidžia, kokia vertinga ši patirtis atpažįstant šiuolaikinio pasaulio sunkumus bei galimybes, todėl ir dėl šios priežasties verta prisiminti Lietuvos jėzuitų provincijos įkūrimą 1608 metais.