MOKSLASplius.lt

Renginių projektai Lietuvos tūkstantmečiui paminėti

 „Mokslo Lietuvoje“ šiais Lietuvos Tūkstantmečio minėjimo metais bus spausdinama daug medžiagos, skirtos įžymioms mokslo, kultūros asmenybėms, kurios primirštos ir kurių atminimą būtina gaivinti, nes tai mūsų šalies garbingos praeities dalis. Atgaivintoji atmintis turi tapti ir mūsų ateities pasididžiavimu. Keletą renginių programų siūlome Jūsų dėmesiui.


Renginių projektai Lietuvos tūkstantmečiui paminėti


Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus ir istorinis klubas „Prūsa“ Jūsų regione galėtų pristatyti renginius, pažyminčius iškilias Lietuvos asmenybes.

1. Vinco Krėvės ir Stasio Šilingo bičiulystė
Programa:
· Paroda: „Stasio Šilingo gyvenimas fotografijose“.
· „Stasys Šilingas Maskvoje ir Sankt Peterburge“. Pasakos „Prūsos“ klubo pirmininkė Milda Janiūnaitė .
· „Stasys Šilingas Lietuvoje“. Pasakos Albinas Vaičiūnas (kultūrologas, Stasio Šilingo draugijos vicepirmininkas, Zanavykų bendrijos pirmininkas).
· Aktorius Tomas Vaisieta skaitys Vinco Krėvės kūrybą ir Stasio Šilingo eiles iš knygos „Tautos dainų genezė“.
· Renginį paįvairins fleitos garsai.

2. Baltų takais į Rytus...
Programa:
· Laimučio Vasilevičiaus fotografijų ir dokumentų paroda „Užmirštoji Protvos Galinda“.
· „Vincas Krėvė-Mickevičius ir indoeuropeistika“. Pasakos Krėvės memorialinio buto-muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius.
· „Baltistikos mokslo raida“. Pasakos „Prūsos“ klubo pirmininkė Milda Janiūnaitė.
· „Akademiko Vladimiro Toporovo veikla ir ryšiai su Lietuva“. Dokumentinę medžiagą pristatys kino režisierius Algirdas Tarvydas.
· Panevežio kolegijos dėstytojas Laimutis Vasilevičius pasakos apie rytinių baltų palikimą ir savo organizuotas ekspedicijas po Protvos Galindą (Maskvos srityje).
· Bus grojama japoniška fleita.

3. Vincas Krėvė-Mickevičius ir Julija Pranaitytė prie Kaspijos
Programa:
· „Vinco Krėvės gyvenimas ir veikla Baku mieste“. Pasakos Krėvės buto-muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius.
· „Julija Pranaitytė – rašytoja ir keliautoja po Kaukazą bei Vidurinę Aziją“. Pasakos istorinio klubo „Prūsa“ pirmininkė Milda Janiūnaitė.
· Bus skaitomos ištraukos iš Vinco Krėvės ir Julijos Pranaitytės kūrybos.
· Bus parodytas dokumentinis filmas „Krėvės pėdsakai prie Kaspijos krantų: Azerstano šalis“.

Norėdami užsisakyti renginius, prašom kreiptis:
Krėvės memorialinis muziejus: tel./faks (8 5) 262 01 48, el.p. kreve@takas.lt
Istorinis klubas „Prūsa“: 8 606 414 51, el.p. klubas.prusa@gmail.com