MOKSLASplius.lt

Problema

Lietuvos mokslininkų sąjungos instituto vardu gautas elektroninis laiškas, kuriame keliama problema išties labai aktuali mūsų skaitytojams.

Jau beveik 10 metų gaunu mokslininko pensiją. Taip pat (kaip ir daugelis mokslininkų) pagal jėgas rašau straipsnius, tam tikras knygas ir pan. Įstatymui nenusižengiau, nes tos pensijos nuostatose buvo sąlyga – negauti draudžiamųjų pajamų. (Honorarai tą sąlygą tenkino!)

Priėmus naujus autorinio atlyginimo apmokestinimus, staiga buvo įvestos tam tikros draudžiamosios pajamos. Tad teisiškai mano ir daugelio kitų mokslininkų pensija pakibo ore. Rašysi ir gausi honorarą – pažeisi įstatymus, nerašysi, kai gali, degraduosi, nepadarysi visuomenei to, ką dar gali, be to, pasijusi pažemintas.

Gal Mokslininkų sąjunga padėtų pasiekti, kad mokslininkų pensijos sąlygose būtų pakeistas arba patikslintas atitinkamas punktas?

Juk nuo autorinio atlyginimo draudžiamosios pajamos įvestos staiga – nuo 2009 m. pradžios. O aš ir daugelis kitų mokslininkų atitinkamą pensiją gauname jau daugelį metų. Jos nutraukimas prieštarautų giluminei mokslininkų pensijos esmei, be to, Konstitucinio Teismo pabrėžtam asmens teisėtų lūkesčių principui.


Prof. habil. dr. Bronislovas Balčytis