MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2009/02/12

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
SKELBIA MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSĄ

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos 2009 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 1 skelbiamas ministerijų užsakomų programų projektų konkursas pagal šias temas:

1. Augalų genetinių išteklių moksliniai tyrimai (pateikė Aplinkos ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 70 tūkst. Lt.
2. Kietųjų lapuočių (ąžuolo ir uosio) entomokenkėjai ir jų daromos žalos įvertinimas (pateikė Aplinkos ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 20 tūkst. Lt.
3. Lietuvos klimato atlaso parengimas (pateikė Aplinkos ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 50 tūkst. Lt.
4. Daugiafunkcinių kariui skirtų drabužių kūrimas ir tyrimas (pateikė Krašto apsaugos ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 80 tūkst. Lt.
5. Nuotolinės sprogstamųjų ir narkotinių medžiagų aptikimo sistemos, naudojančios terahercinio dažnių diapazono spinduliuotės vaizdų sudarymo įrenginius (pateikė Krašto apsaugos ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 50 tūkst. Lt.
6. Mikrobangų spinduliavimo diagnostika ir apsaugos priemonės (pateikė Krašto apsaugos ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 40 tūkst. Lt.
7. Gimstamumo pokyčiai bei veiksniai gimstamumui didinti (pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 60 tūkst. Lt.
8. Pavojingą Lietuvos vairuotojų vairavimo stilių bei avaringumą sukeliančių psichofiziologinių veiksnių ir rekomenduojamų priemonių jiems eliminuoti parengimo analizė (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 50 tūkst. Lt.
9. Lietuvos tekstilės sektoriaus konkurencingumo scenarijai, įvertinant naujausių ES iniciatyvų nuostatas, ir jų įtaka užsienio prekybos politikos formavimui (pateikė Užsienio reikalų ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 40 tūkst. Lt.
10. Gyvulininkystės kompleksuose susidarančio mėšlo/srutų tvarkymo technologijų įvertinimas ir pasiūlymų aplinkos taršai mažinti pateikimas (pateikė Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 50 tūkst. Lt.
11. Mėsinių galvijų ir kiaulių produktyvumo didinimas ir produkcijos kokybės gerinimas genetinių technologijų pagalba (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 100 tūkst. Lt.
12. Ankštinių augalų auginimas ir azoto naudojimo ekologinės žemdirbystės sistemos cikle „dirvožemis-augalas“ įvertinimas (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 100 tūkst. Lt.
13. Tyrėjų mobilumas ir jo socialiniai aspektai (pateikė Švietimo ir mokslo ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 40 tūkst. Lt.
14. Socialinio teisingumo rodikliai švietime (pateikė Švietimo ir mokslo ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 50 tūkst. Lt.
15. Molekuliniai transplantuotų pacientų ligos atsinaujinimo bei auto-aloagresijos biožymenų tyrimai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 100 tūkst. Lt.
16. Antibiotikams atsparių bakterijų sukeltų infekcijų valdymo gerinimas Lietuvoje (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 70 tūkst. Lt.
17. E. valdžios strateginių sąveikumo gairių įgyvendinimo imitacinis modeliavimas (pateikė Vidaus reikalų ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 50 tūkst. Lt.
18. Geoterminių vandenų panaudojimo sveikatinimo ir SPA (sanitas per aqua) paslaugoms teikti galimybių studija (pateikė Ūkio ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 50 tūkst. Lt.
19. Streso valdymo rekomendacijos, panaudojant kurortų ir kurortinių teritorijų gamtinių veiksnių ypatumus (pateikė Ūkio ministerija) – projekto vertė iš Fondo lėšų – iki 30 tūkst. Lt.


Informuojame, kad ne mažiau kaip 30 proc. projekto vykdymui reikalingų lėšų įsipareigoja skirti atitinkama projektu suinteresuota ministerija (arba viena iš ministerijų).


Projektai rengiami pagal Fondo Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 105-3898; 2006, Nr. 26-883; 2007, Nr. 10-415; 2007, Nr. 104-4277; 2008, Nr. 34-1241; 2008, Nr. 146-5904) VI skyriaus 62 punkto reikalavimus. Projekto anglų kalba (62.2 punktas) pateikti nereikia. Prašymą konkursui gali teikti tik mokslo ir studijų institucija.

Projektų trukmė – iki 2009 m. gruodžio 20 d.
Projektai priimami nuo 2009 m. vasario 4 d. iki kovo 4 d.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyresnioji specialistė Raimonda Rainytė, tel. (8 5) 263 9158, el. p. r.rainyte@ktl.mii.lt
Projektai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 306 kab., Vilnius.
Darbo laikas I–IV – 8.00–17.00 val., V – 8.00–15.45 val., pietų pertrauka – 12.00–13.00 val.


 

Kijeve pristatyta knyga „Ukraina:
lietuviškasis laikotarpis 1320–1569“


Kijeve sausio 29 d. pristatyta 2008 metų pabaigoje išleista knyga Ukraina: lietuviškasis laikotarpis 1320–1569.

Į knygos pristatymą susirinkę akademinės visuomenės nariai, žurnalistai ir visi, besidomintys bendra Lietuvos ir Ukrainos istorija, susipažino su leidiniu ir jo autoriais – Lietuvos ir Ukrainos istorikais prof. Alfredu Bumblausku, Genute Kirkiene, Feliksu Šabuldo ir kitais.
Renginyje kalbėjęs Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Algirdas Kumža pažymėjo, kad ši knyga turi didelę mokslinę vertę. Ši knyga, anot ambasadoriaus, gali būti ir kelionių vadovu tiems, kurie ketina pakeliauti Lietuvos kunigaikščių takais.
Lietuviškasis laikotarpis Ukrainos istorijoje, apie kurį sovietmečiu buvo nutylima, daug kam Ukrainoje vis dar yra nežinoma epocha. Leidinio sudarytojai šią spragą stengėsi užpildyti išsamiais tekstais ir iliustracijomis, išlikusiais dokumentais ir rankraščiais, iškiliausių laikų žmonių portretais, buities reikmenų iliustracijomis.
Ruošiant knygą buvo panaudota apie 300 archyvinių dokumentų, padaryta daugiau kaip 4 tūkst. nuotraukų, sumodeliuoti aksonometriniai XIV–XVI a. gynybinių statinių vaizdai. Mokslininkai medžiagą rinko iš beveik penkiasdešimties Ukrainos ir Lietuvos miestų bei miestelių muziejų ir bibliotekų fondų.

Knyga sukurta viešosios įstaigos Istorinės atminties akademija iniciatyva. Ją 2008 m. pabaigoje 1500 egzempliorių tiražu išleido Kijeve įsikūrusi leidykla Baltia-Druk.

Projektą ir knygos leidybą finansavo Lietuvos užsienio reikalų ministerija.


URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius


 

Lietuvos žemdirbystės
instituto Taryba informuoja

apie viešą konkursą skyrių vedėjų pareigoms:

– Augalų mitybos ir agroekologijos,
– Dirvožemio ir augalininkystės,
– Javų selekcijos,
– Cheminių tyrimų laboratorijos,
– Žolių selekcijos,
– Bitininkystės sektoriaus,
– Dirvožemio chemijos skyriaus,
– Regioninės žemdirbystės skyriaus


Išsamesnės informacijos ieškokite leidinio Valstybės žinios priede Informaciniai pranešimai (2009 m. vasario 6 d. Nr. 10, p. 71) arba instituto interneto svetainėje http://www.lzi.lt.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 347) 37271, (8 347) 37275 arba el. paštu virgis@lzi.lt


Instituto taryba