MOKSLASplius.lt

JAUNIEJI MOKSLININKAI PALAIKO AUKŠTOJO MOKSLO REFORMĄ

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) atstovai susitiko su Švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi ir išsakė savo poziciją dėl Aukštojo mokslo reformos.

Jaunieji mokslininkai, atsižvelgdami į aukštojo mokslo reformos būtinybę, džiaugiasi, kad Vyriausybė pateikė Seimui svarstyti naująjį Mokslo ir studijų įstatymo projektą, kuris leidžia tikėtis teigiamų permainų.

Kaip teigia LJMS pirmininkė dr. Vilma Petrikaitė, „Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga remia progresyvias įstatymo nuostatas: šiuolaikines pasaulines tendencijas atitinkančią valstybinių universitetų ir institutų valdymo sistemos pertvarką, suteikiančią daugiau galių tarybai; konkursinio mokslo finansavimo įtvirtinimą ir Lietuvos mokslo tarybos reformą bei jos galių išplėtimą; aiškų vieno mokslinio laipsnio įtvirtinimą.“

Pripažindami, kad įstatymo projekte yra tobulintinų vietų, tačiau matydami grėsmingą dabartinę aukštojo mokslo būklę ir daugelį metų tebesitęsiančias neveiksmingas diskusijas dėl aukštojo mokslo reformos krypčių ir įvertindami pozityvias naujojo įstatymo projekto nuostatas, jaunieji mokslininkai paruošė rezoliuciją, kurioje apibendrino savo poziciją dėl reformos. Rezoliucijoje LJMS taryba ragina LR Seimą neatidėliojant priimti Vyriausybės pateiktą Mokslo ir studijų įstatymo projektą ir pradėti esminę aukštojo mokslo sistemos pertvarką.

Susitikimo metu LJMS atstovai pateikė ministrui siūlymus, kaip galima patobulinti dabartinę mokslo sistemą. LJMS tarybos narė dr. Ainė Ramonaitė apgailestavo, kad pas mus mokslininkui dėl mažiausios smulkmenos tenka surinkti nemažai parašų, pereiti komplikuotas viešųjų pirkimų procedūras, kol galiausiai nelieka nei laiko, nei jėgų moksliniam darbui. Tuo tarpu pažangiose Vakarų šalyse mokslinio tyrimo vadovas tiesiogiai administruoja projekto lėšas.

LJMS atstovai mano, kad reikia skatinti Lietuvos doktorantus sudarant sąlygas konkursiniam finansavimui, kurį galėtų panaudoti konferencijoms ir stažuotėms. Taip pat buvo išreikšta nuomonė, kad privatus mokslinių tyrimų sektorius yra perspektyvus, todėl būtų naudinga sudaryti sąlygas jo plėtrai siekiant išlaikyti jaunuosius tyrėjus mokslo sferoje, o taip pat pritraukti mokslininkus iš užsienio grįžti į Lietuvą.

***

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga – yra savarankiška asociacija, oficialiai įregistruota 2003 m. gegužės 12 d. Nuo įkūrimo LJMS išaugo daugiau kaip dešimt kartų ir šiuo metu vienija 163 doktorantus bei jaunuosius mokslo daktarus iš įvairių Lietuvos universitetų ir mokslo institutų. Jaunieji mokslininkai skatina jaunus žmones tapti pasaulinio lygio mokslininkais kurdami tarpdisciplininę mokslininkų bendruomenę, populiarindami mokslą ir siekdami palankių mokslo sistemos pokyčių.